Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0543/2007

Debatter :

PV 12/12/2007 - 11
CRE 12/12/2007 - 11

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.8
CRE 13/12/2007 - 6.8

Antagna texter :

P6_TA(2007)0622

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2007 - Strasbourg

11. Toppmötet EU/Kina - Dialog om mänskliga rättigheter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Dialog EU/Kina om mänskliga rättigheter (Toppmötet EU/Kina)

Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Edward McMillan-Scott för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Dirk Sterckx, Helga Trüpel, Tunne Kelam, Józef Pinior, István Szent-Iványi, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Milan Horáček, Alexandra Dobolyi och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Hannes Swoboda och Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, Om toppmötet mellan EU och Kina - människorättsdialogen mellan EU och Kina (B6-0543/2007),

- Edward McMillan-Scott, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Antonio Tajani, Georg Jarzembowski och Patrick Gaubert för PPE-DE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Kina – människorättsdialogen mellan EU och Kina (B6-0544/2007),

- Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle och Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, om dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och Kina (B6-0545/2007),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om mänskliga rättigheter mellan EU och Kina (B6-0546/2007),

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger och Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen, om människorättsdialogen mellan EU och Kina (toppmötet mellan EU och Kina) (B6-0547/2007),

- Marco Cappato för ALDE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Kina (B6-0548/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 13.12.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy