Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (Brüssel, 13.–14. detsember 2007) (arutelu)
 3.Hääletused
  
3.1.EÜ ja Maroko vaheline Euroopa – Vahemere lennundusleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.2.EÜ ja Maroko vahelise Euroopa – Vahemere lennunduslepingu muutmine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.4.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.5.Institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (mitmeaastane finantsraamistik) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.6.Põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmed * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.7.Kalandus- ja akvakultuuritoodete turu ühine korraldus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.8.Euroopa Lennundusohutusamet ***II (hääletus)
  
3.9.Toidu kohta esitatavad toitumis- ja tervisealased väited ***I (hääletus)
  
3.10.Disainilahenduste õiguskaitse ***I (hääletus)
  
3.11.Veinituru ühine korraldus * (hääletus)
  
3.12.Kapitali suurendamise kaudse maksustamise kaotamine * (hääletus)
  
3.13.Terrorismivastane võitlus (hääletus)
 4.Põhiõiguste harta väljakuulutamine ja allkirjastamine
 5.Pidulik istung – Jordaania
 6.Hääletused (jätkamine)
  
6.1.Komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogramm (hääletus)
  
6.2.Majanduspartnerluse lepingud (hääletus)
  
6.3.Euroopa lepinguõigus (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Fraktsioonide koosseis
 11.ELi ja Hiina tippkohtumine – ELi ja Hiina vaheline dialoog inimõiguste küsimuses (arutelu)
 12.Euroopas sageneva äärmusluse vastane võitlus (arutelu)
 13.Montenegro – EÜ ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** (arutelu)
 14.1. detsember 2007 – ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev (arutelu)
 15.Õlireostus Mustas meres ja Aasovi meres mitmete laevadega toimunud laevaõnnetuste tagajärjel (arutelu)
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 17.Hoiuste tagamise skeemid (arutelu)
 18.Varahaldus II (arutelu)
 19.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vaheline koostöö * (arutelu)
 20.Pädevus ja koostöö ülalpidamiskohustuste küsimustes * (arutelu)
 21.Lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise kasutuselevõtu kuupäev * (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (171 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)       
 
Protokoll (123 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (464 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2158 kb) 
 
Protokoll (199 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (164 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (610 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika