Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. joulukuuta 2007 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston valmistelu (Bryssel, 13. ja 14. joulukuuta 2007) (keskustelu)
 3.Äänestykset
  
3.1.EY:n ja Marokon välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.2.EY:n ja Marokon välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.4.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.5.Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (monivuotinen rahoituskehys) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.6.Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.7.Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.8.Euroopan lentoturvallisuusvirasto ***II (äänestys)
  
3.9.Elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet ***I (äänestys)
  
3.10.Mallien oikeudellinen suoja ***I (äänestys)
  
3.11.Viinin yhteinen markkinajärjestely * (äänestys)
  
3.12.Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot * (äänestys)
  
3.13.Terrorismin torjunta (äänestys)
 4.Perusoikeuskirjan julistaminen ja allekirjoittaminen
 5.Juhlaistunto - Jordania
 6.Äänestykset (jatkoa)
  
6.1.Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2008 (äänestys)
  
6.2.Talouskumppanuussopimukset (äänestys)
  
6.3.Euroopan sopimusoikeus (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 11.EU:n ja Kiinan huippukokous - EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu (keskustelu)
 12.Ääriainesten nousun torjunta Euroopassa (keskustelu)
 13.Montenegro - EY:n ja Montenegron välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** (keskustelu)
 14.Maailman aids-päivä 1. joulukuuta 2007 (keskustelu)
 15.Useiden uponneiden alusten aiheuttamat öljyvahingot Mustallamerellä ja Asovanmerellä (keskustelu)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 17.Talletusten vakuusjärjestelmät (keskustelu)
 18.Omaisuudenhoito II (keskustelu)
 19.Euroopan perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston yhteistyö * (keskustelu)
 20.Toimivalta ja yhteistyö elatusapuasioissa * (keskustelu)
 21.Lammas- ja vuohieläinten elektronisen tunnistamisen käyttöönottopäivämäärä * (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (174 kb) Läsnäololista (63 kb)       
 
Pöytäkirja (125 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (468 kb) Nimenhuutoäänestykset (2161 kb) 
 
Pöytäkirja (189 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (169 kb) Nimenhuutoäänestykset (610 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö