Indiċi 
Minuti
PDF 201kWORD 128k
L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2007 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew (Brussell, 13 u 14 ta' Diċembru 2007) (dibattitu)
 3.Ħin tal-votazzjonijiet
  
3.1.Ftehim Ewro-Mediterranju KE/Marokk fil-qasam tas-servizzi bl-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.2.Modifika għall-ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-servizzi ta' l-ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Marokk, sabiex titqies l-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.3.Mobilizzazzjoni tal-Fondi Ewropej ta' aġġustament għall-globalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.4.Mobilizzazzjoni ta' l-istrument ta' flessibiltà (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.5.Emenda tal-ftehima interistituzzjonali dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (qafas finanzjarju multiannwali) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.6.Azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.7.Organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-qasam tal-prodotti tas-sajd u ta' l-akwakultura (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
3.8.Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza ta’ l-Avjazzjoni ***II (votazzjoni)
  
3.9.Indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel ***I (votazzjoni)
  
3.10.Protezzjoni legali tad-disinji jew tal-mudelli ***I (votazzjoni)
  
3.11.Organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid * (votazzjoni)
  
3.12.Taxxi indiretti fuq il-tiġmigħ ta' kapital * (votazzjoni)
  
3.13.Ġlieda kontra t-terroriżmu (votazzjoni)
 4.Proklamazzjoni u Firma tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali
 5.Seduta formali - Ġordan
 6.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
6.1.Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2008 (votazzjoni)
  
6.2.Ftehimiet ta' sħubija ekonomika (votazzjoni)
  
6.3.Liġi Ewropea dwar il-kuntratti (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 11.Laqgħa Għolja UE/Ċina - Djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem UE/Ċina (dibattitu)
 12.Il-ġlieda kontra l-estremiżmu fl-Ewropa (dibattitu)
 13.Montenegro - Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika tal-Montenegro *** (dibattitu)
 14.L-ewwel ta' Diċembru 2007, Jum dinji għall-ġlieda kontra l-AIDS (dibattitu)
 15.It-tniġġis miż-żejt fil-Baħar l-Iswed u fil-Baħar ta' Ażov wara n-nawfraġju ta' bosta vapuri (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 17.Sistemi ta' garanzija tal-kontijiet (dibattitu)
 18.Immaniġġjar ta' l-assi II (dibattitu)
 19.Kooperazzjoni bejn l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kunsill ta' l-Ewropa * (dibattitu)
 20.Ġurisdizzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' obbligi ta' manteniment * (dibattitu)
 21.Data ta' l-introduzzjoni ta' l-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini * (dibattitu)
 22.Aġenda għas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew (Brussell, 13 u 14 ta' Diċembru 2007) (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew (Brussell, 13 u 14 ta' Diċembru 2007)

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Andrew Duff f'isem il-Grupp ALDE, Brian Crowley f'isem il-Grupp UEN, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jens-Peter Bonde f'isem il-Grupp IND/DEM, Jim Allister Membru mhux affiljat, Carlos Coelho, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mikel Irujo Amezaga, Ilda Figueiredo, Frank Vanhecke, Giles Chichester, Robert Goebbels, Marco Cappato, Mario Borghezio, Miguel Portas, Jana Bobošíková, Jacek Saryusz-Wolski, Genowefa Grabowska, Alexander Lambsdorff, Bogdan Pęk, Alain Lamassoure, Gunnar Hökmark, Enrique Barón Crespo, Othmar Karas, Manuel António dos Santos, Francisco José Millán Mon, Paul Marie Coûteaux, Manuel Lobo Antunes, Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.


IPPRESEDIET Diana WALLIS
Viċi-President

3. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.


3.1. Ftehim Ewro-Mediterranju KE/Marokk fil-qasam tas-servizzi bl-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Deċiżjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea, imlaqqgħa fi ħdan il-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra [COM(2006)0145 - C6-0333/2007 - 2006/0048(CNS)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0600)


3.2. Modifika għall-ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-servizzi ta' l-ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Marokk, sabiex titqies l-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' protokoll li jemenda l-ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-servizzi ta' l-ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija [COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0458/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika P6_TA(2007)0601)


3.3. Mobilizzazzjoni tal-Fondi Ewropej ta' aġġustament għall-globalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fondi Ewropej ta' aġġustament għall-globalizzazzjoni [COM(2007)0600 – C6 0343/2007 – 2007/2226(ACI)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0485/2007)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Tkellmu:

Reimer Böge (rapporteur) sur les majorités requises pour l'adoption de ses rapports.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0602)


3.4. Mobilizzazzjoni ta' l-istrument ta' flessibiltà (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni ta' l-istrument ta' flessibiltà [COM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0499/2007)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0603)


3.5. Emenda tal-ftehima interistituzzjonali dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (qafas finanzjarju multiannwali) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda il-ftehima interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba għal dak li għandu x'jaqsam mal-qafas finanzjarju multiannwali [COM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0500/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0604)


3.6. Azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi [COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0605)


3.7. Organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-qasam tal-prodotti tas-sajd u ta' l-akwakultura (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-qasam tal-prodotti tas-sajd u ta' l-akwakultura [2007/2109(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Pedro Guerreiro (A6-0467/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Pedro Guerreiro għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0606)


3.8. Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza ta’ l-Avjazzjoni ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-kamp ta’ l-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza ta’ l-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva 91/670/KEE tal-Kunsill, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata ((P6_TA(2007)0607)


3.9. Indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel [COM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Tkellem Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni) biex tagħti l-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi.

Approvazzjoni (P6_TA(2007)0608

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0608)


3.10. Protezzjoni legali tad-disinji jew tal-mudelli ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/71/KE dwar il-protezzjoni legali tad-disinni jew tal-mudelli [COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0609

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0609)


3.11. Organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid u li jemenda ċerti Regolamenti [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0610)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0610


3.12. Taxxi indiretti fuq il-tiġmigħ ta' kapital * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar taxxi indiretti fuq il-tiġmigħ ta' kapital (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) [COM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Werner Langen (A6-0472/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0611)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0611)


3.13. Ġlieda kontra t-terroriżmu (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0514/2007

Id-dibattitu sar fid-data 05.09.2007 (punt 2 tal- Minuti ta' 05.09.2007).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru 10.12.2007 (punt 13 tal- Minuti ta' 10.12.2007).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0612

Tkellmu:

Claudio Fava f'isem il-Grupp PSE, ippreżenta l-emendi orali li ġejjin għall-emendi 3 u 33, li ġew aċċettati;

Cristiana Muscardini ikkontestat il-validità ta' l-inċiż 6 tal-premessa A u talbet li dan jiġi verifikat (Il-President weġibha li l-validità ta' l-elementi kollha tal-votazzjoni diġà kienet ġiet verifikata).


IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

4. Proklamazzjoni u Firma tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali

Il-President għamel diskors biex jenfasizza l-importanza, għaċ-ċittadini Ewropej, tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, approvata mill-Parlament Ewropew fid-29.11.2007.

Diversi Membri wrew in-nuqqas ta' qbil tagħhom b'mod storbjuż u dendlu 'banners' u kartelluni. Il-President talab għall-kalma u talab sabiex il-'banners' u l-kartelluni jitneħħew.

Tkellmu: ukoll biex jagħmlu diskors José Sócrates (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni).

Il-Presidenti tat-tliet Istituzzjonijiet ipproċedew bil-firma tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali .


5. Seduta formali - Ġordan

Mill-12.50 sal-13.10 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' l-Maestà Tiegħu Abdullah II, Re tal- Renju Ħaxemita tal-Ġordan.


IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

Tkellmu: biex jikkundaw l-inċidenti li seħħew fil-emiċiklu fl-okkażjoni tal-proklamazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Francis Wurtz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Brian Crowley f'isem il-Grupp UEN.

Tkellmu: Jens-Peter Bonde u Dimitar Stoyanov, dan ta' l-aħħar minħabba kwistjoni personali, kif ukoll Joseph Daul, minħabba kwistjoni personali wara l-aħħar intervent.

Il-President fakkar, b'referenza għall-istatistiki relevanti (534 favur, 85 kontra, 21 astensjoni), li l-Parlement kien approva l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea b'maġġoranza kbira ħafna fid-29.11.2007 (punt 7.29 tal- Minuti ta' 29.11.2007).

6. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

6.1. Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2008 (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0500/2007, B6-0501/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007, B6-0506/2007 u B6-0508/2007

Id-dibattitu sar fid-data 13.11.2007 (punt 4 tal- Minuti ta' 13.11.2007).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru 11.12.2007 (punt 4 tal- Minuti ta' 11.12.2007).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0500/2007

(flokB6-0500/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007 u B6-0506/2007):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Hartmut Nassauer u Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE,

Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE,

Diana Wallis, Andrew Duff u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE,

Brian Crowley u Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN

Adottata (P6_TA(2007)0613)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0501/2007 u B6-0508/2007 waqgħu.)


6.2. Ftehimiet ta' sħubija ekonomika (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0497/2007, B6-0498/2007, B6-0499/2007 u B6-0511/2007

Id-dibattitu sar fid-data 28.11.2007 (punt 17 tal- Minuti ta' 28.11.2007).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru 11.12.2007 (punt 5 tal- Minuti ta' 11.12.2007).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0497/2007

(flokB6-0497/2007, B6-0499/2007 u B6-0511/2007):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Robert Sturdy u Maria Martens f'isem il-Grupp PPE-DE,

Thierry Cornillet f'isem il-Grupp ALDE,

Ryszard Czarnecki u Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN,

Adottata (P6_TA(2007)0614)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0498/2007 waqgħet.)


6.3. Liġi Ewropea dwar il-kuntratti (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0513/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0615)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Adriana Poli Bortone - A6-0464/2007: Zuzana Roithová u Jan Březina

Rapport Klaus-Heiner Lehne - A6-0453/2007: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula u Hubert Pirker

Rapport Giuseppe Castiglione - A6-0477/2007: Michl Ebner, Anja Weisgerber, Ryszard Czarnecki, Armando Veneto, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Jan Březina, Hynek Fajmon, Daniel Hannan u Adriana Poli Bortone

Ġlieda kontra t-terroriżmu: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula u Hubert Pirker


8. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

Seán Ó Neachtain għarraf li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx sew waqt il-votazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni RC-B6-0500/2007 (paragrafu 16).


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Mechtild ROTHE
Viċi-President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


10. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Sajjad Karim ingħaqad mal-Grupp PPE-DE b'seħħ mid-data 12.12.2007.


11. Laqgħa Għolja UE/Ċina - Djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem UE/Ċina (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Laqgħa Għolja UE/Ċina - Djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem UE/Ċina

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Edward McMillan-Scott f'isem il-Grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Koenraad Dillen Membru mhux affiljat, Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Dirk Sterckx, Helga Trüpel, Tunne Kelam, Józef Pinior, István Szent-Iványi, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Milan Horáček, Alexandra Dobolyi u Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Hannes Swoboda u Pasqualina Napoletano f'isem il-Grupp PSE, dwar is-Sammit bejn iċ-Ċina u l-UE, Djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (B6-0543/2007),

- Edward McMillan-Scott, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Antonio Tajani, Georg Jarzembowski u Patrick Gaubert f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar is-Sammit bejn iċ-Ċina u l-UE u d-Djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (B6-0544/2007),

- Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, dwar id-Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-UE u ċ-Ċina (B6-0545/2007),

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar id-Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-UE u ċ-Ċina (B6-0546/2007),

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger u Milan Horáček f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar id-Djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (is-Sammit bejn iċ-Ċina u l-UE) (B6-0547/2007),

- Marco Cappato f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Samit Ċina-UE (B6-0548/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.8 tal- Minuti ta' 13.12.2007 .


12. Il-ġlieda kontra l-estremiżmu fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra l-estremiżmu fl-Ewropa

Franco Frattini (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

IPPRESIEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu: Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE-DE, Kristian Vigenin f'isem il-Grupp PSE, Ignasi Guardans Cambó f'isem il-Grupp ALDE, Bogusław Rogalski f'isem il-Grupp UEN, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ignasi Guardans Cambó, dan ta' l-aħħar biex jikkumenta fuq l-imġieba ta' ċerti Membri, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp IND/DEM, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Roberta Alma Anastase, Bárbara Dührkop Dührkop, Viktória Mohácsi, Eoin Ryan, Koenraad Dillen, dan ta' l-aħħar dwar l-allokazzjoni tal-ħin għad-diskorsi, Eva-Britt Svensson, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Péter Olajos, Martine Roure, Adina-Ioana Vălean, Wojciech Roszkowski, Kyriacos Triantaphyllides u Irena Belohorská.

IPPRESIEDA Mario MAURO
Viċi-President

Tkellmu: Pilar del Castillo Vera, Józef Pinior, Sarah Ludford, Leopold Józef Rutowicz, Diamanto Manolakou, Nickolay Mladenov, Csaba Sándor Tabajdi, Sophia in 't Veld, Jan Tadeusz Masiel, Adrian Severin, Inger Segelström, Costas Botopoulos, Ana Maria Gomes, Pierre Schapira, Franco Frattini.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis u Csaba Sándor Tabajdi f'isem il-Grupp PSE, dwar il-ġlieda kontra ż-żieda ta' l-estremiżmu fl-Ewropa (B6-0512/2007),

- Giusto Catania f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar Il-ġlieda kontra ż-żieda ta' l-estremiżmu fl-Ewropa (B6-0515/2007),

- Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit u Kathalijne Maria Buitenweg f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-ġlieda kontra ż-żieda ta' l-estremiżmu fl-Ewropa (B6-0516/2007),

- Alexander Alvaro, Viktória Mohácsi u Ignasi Guardans Cambó f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-ġlieda kontra ż-żieda ta' l-estremiżmu fl-Ewropa (B6-0517/2007),

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, dwar il-ġlieda kontra ż-żieda ta' l-estremiżmu fl-Ewropa (B6-0519/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal- Minuti ta' 13.12.2007 .


13. Montenegro - Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika tal-Montenegro *** (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Montenegro

Rapport dwar Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, fuq in-naħa l-oħra [COM(2007)0350 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellem Bernd Posselt, li talab jekk kienx previst li l-Kunsill ikun preżenti għal dan id-dibattitu (Il-President irrisponda li l-Kunsill kien skuża ruħu għall-assenza tiegħu minħabba l-preparazzjonijiet għal-Laqgħa Għolja ta' Liżbona).

Marcello Vernola ippreżenta r-rakkomandazzjoni.

Tkellmu: Doris Pack f'isem il-Grupp PPE-DE, Vural Öger f'isem il-Grupp PSE, Jelko Kacin f'isem il-Grupp ALDE, Gisela Kallenbach f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmuth Markov f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM.

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

Tkellmu: Alojz Peterle, Hannes Swoboda, Ewa Tomaszewska, Jaromír Kohlíček, Georgios Georgiou, Jacek Protasiewicz, Libor Rouček, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Józef Pinior, Paul Rübig, Justas Vincas Paleckis u Olli Rehn.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

- Marcello Vernola, f'isem il-Kumitat AFET, dwar il-finalizzazzjoni ta' Ftehima ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa waħda, u l-Montenegro min-naħa l-oħra (B6-0494/2007)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal- Minuti ta' 13.12.2007 u punt 6.3 tal- Minuti ta' 13.12.2007 .


14. L-ewwel ta' Diċembru 2007, Jum dinji għall-ġlieda kontra l-AIDS (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-ewwel ta' Diċembru 2007, Jum dinji għall-ġlieda kontra l-AIDS

Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: John Bowis f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, Holger Krahmer f'isem il-Grupp ALDE, Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, Françoise Grossetête, Pierre Schapira u Markos Kyprianou.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. It-tniġġis miż-żejt fil-Baħar l-Iswed u fil-Baħar ta' Ażov wara n-nawfraġju ta' bosta vapuri (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: It-tniġġis miż-żejt fil-Baħar l-Iswed u fil-Baħar ta' Ażov wara n-nawfraġju ta' bosta vapuri

Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Stanisław Jałowiecki f'isem il-Grupp PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău f'isem il-Grupp PSE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp UEN, Péter Olajos, Daciana Octavia Sârbu, Nickolay Mladenov, Roberta Alma Anastase, Rumiana Jeleva, Gabriele Albertini u Markos Kyprianou.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

- Paolo Costa, f'isem il-Kumitat TRAN, dwar in-nawfraġji fl-Istrett ta’ Kerch fil-Baħar l-Iswed (B6-0503/2007)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal- Minuti ta' 13.12.2007 .


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.30
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

IPPRESIEDA Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

16. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PPE-DE, PSE, ALDE u GUE/NGL:

Kumitat AFET: Johannes Lebech jieħu post Cristian Silviu Buşoi, Miguel Portas jieħu post Francis Wurtz, Zbigniew Zaleski

Kumitat DEVE: Beniamino Donnici, Madeleine Jouye de Grandmaison jieħu post Miguel Portas

Kumitat INTA: Krzysztof Hołowczyc jieħu post Zbigniew Zaleski

Kumitat BUDG: Cătălin-Ioan Nechifor jieħu post Rovana Plumb, Daniel Dăianu

Kumitat EMPL: Rovana Plumb

Kumitat ENVI: Magor Imre Csibi

Kumitat ITRE: Adina-Ioana Vălean

Kumitat IMCO: Cristian Silviu Buşoi

Kumitat REGI: Victor Boştinaru

Kumitat CULT: Ramona Nicole Mănescu

Kumitat JURI: Titus Corlăţean

Kumitat LIBE: Renate Weber jieħu post Adina-Ioana Vălean, Urszula Gacek

Kumitat PETI: Victor Boştinaru

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem: Madeleine Jouye de Grandmaison

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża: Beniamino Donnici

Kumitat Temporanju għall-Bidla fil-Klima: Adina-Ioana Vălean

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE: Madeleine Jouye de Grandmaison

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Belarus: Krzysztof Hołowczyc

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan: Urszula Gacek

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun: Gianni De Michelis m'għadux membru.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu rratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni bejn issa u l-approvazzjoni ta' din l-Aġenda.


17. Sistemi ta' garanzija tal-kontijiet (dibattitu)

Rapport dwar Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 94/19/KE dwar is-sistemi ta' garanzija tal-kontijiet [2007/2199(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Christian Ehler (A6-0448/2007)

Christian Ehler ippreżenta r-rapport.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Piia-Noora Kauppi f'isem il-Grupp PPE-DE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp PSE, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.12 tal- Minuti ta' 13.12.2007 .


18. Immaniġġjar ta' l-assi II (dibattitu)

Rapport Immaniġġjar ta' l-assi II [2007/2200(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

Wolf Klinz ippreżenta r-rapport.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Astrid Lulling f'isem il-Grupp PPE-DE, Harald Ettl f'isem il-Grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-Grupp ALDE, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Zsolt László Becsey, Gay Mitchell u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.13 tal- Minuti ta' 13.12.2007 .


19. Kooperazzjoni bejn l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kunsill ta' l-Ewropa * (dibattitu)

Rapport Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Kunsill ta' l-Ewropa dwar kooperazzjoni bejn l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kunsill ta' l-Ewropa [COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

Tkellem Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Adamos Adamou ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Kinga Gál f'isem il-Grupp PPE-DE, Genowefa Grabowska f'isem il-Grupp PSE, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Panayiotis Demetriou, Sylwester Chruszcz u Roberta Alma Anastase.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal- Minuti ta' 13.12.2007 .


20. Ġurisdizzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' obbligi ta' manteniment * (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-kompetenza, il-liġi applikabbli, l-għarfien u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni fil-qasam ta' obbligi ta' manteniment [COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

Tkellem Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Genowefa Grabowska ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Diana Wallis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI).

IPPRESIEDA Adam BIELAN
Viċi-President

Tkellmu: Panayiotis Demetriou f'isem il-Grupp PPE-DE, Andrzej Jan Szejna f'isem il-Grupp PSE, Carlo Casini, Tadeusz Zwiefka u Franco Frattini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal- Minuti ta' 17.12.2007 .


21. Data ta' l-introduzzjoni ta' l-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini * (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 21/2004 fir-rigward tad-data ta' introduzzjoni għall-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

Tkellem Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni)

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Struan Stevenson f'isem il-Grupp PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos f'isem il-Grupp PSE, Neil Parish, James Nicholson, Markos Kyprianou u Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, biex iressqu domanda u li għaliha wieġeb Markos Kyprianou.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal- Minuti ta' 13.12.2007 .


22. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 398.771/OJJE).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.20.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza