Index 
Proces-verbal
PDF 195kWORD 131k
Miercuri, 12 decembrie 2007 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Pregătirea Consiliului European (Bruxelles, 13 şi 14 decembrie 2007) (dezbatere)
 3.Votare
  
3.1.Acordul între CE şi Maroc: Acordul euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.2.Acordul dintre CE şi Maroc: serviciile de transport aerian, protocol de modificare pentru a lua în considerare aderarea Bulgariei şi a României (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.4.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.5.Modificarea acordului interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cadrul financiar multianual) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.6.Acţiuni de informare şi promovare pentru produsele agricole * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.7.Organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.8.Agenţia europeană de siguranţă a aviaţiei ***II (vot)
  
3.9.Mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare ***I (vot)
  
3.10.Protecţia juridică a desenelor şi modelelor ***I (vot)
  
3.11.Organizarea comună a pieţei vitivinicole * (vot)
  
3.12.Eliminarea taxelor indirecte aplicate majorării de capital * (vot)
  
3.13.Lupta împotriva terorismului (vot)
 4.Proclamarea şi semnarea Cartei drepturilor fundamentale
 5.Şedinţă solemnă - Iordania
 6.Votare (continuare)
  
6.1.Program legislativ şi de lucru al Comisiei pentru 2008 (vot)
  
6.2.Acorduri de parteneriat economic (vot)
  
6.3.Dreptul european al contractelor (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Componenţa grupurilor politice
 11.Summitul UE/China - Dialog privind drepturile omului UE/China (dezbatere)
 12.Lupta împotriva accentuării extremismului în Europa (dezbatere)
 13.Muntenegru - Acordul de stabilizare şi asociere între CE şi Muntenegru *** (dezbatere)
 14.1 decembrie 2007, Ziua mondială a luptei împotriva sida (dezbatere)
 15.Poluarea cauzată de mareea neagră în Marea Neagră şi în Marea Azov ca urmare a naufragiului mai multor nave (dezbatere)
 16.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 17.Sisteme de garantare a depozitelor (dezbatere)
 18.Gestionarea activelor II (dezbatere)
 19.Cooperarea dintre Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei * (dezbatere)
 20.Competențe şi cooperarea în materie de obligații de întreținere * (dezbatere)
 21.Data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină şi caprină * (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Pregătirea Consiliului European (Bruxelles, 13 şi 14 decembrie 2007) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea Consiliului European (Bruxelles, 13 şi 14 decembrie 2007)

Manuel Lobo Antunes (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM, Jim Allister, neafiliat, Carlos Coelho, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mikel Irujo Amezaga, Ilda Figueiredo, Frank Vanhecke, Giles Chichester, Robert Goebbels, Marco Cappato, Mario Borghezio, Miguel Portas, Jana Bobošíková, Jacek Saryusz-Wolski, Genowefa Grabowska, Alexander Lambsdorff, Bogdan Pęk, Alain Lamassoure, Gunnar Hökmark, Enrique Barón Crespo, Othmar Karas, Manuel António dos Santos, Francisco José Millán Mon, Paul Marie Coûteaux, Manuel Lobo Antunes, Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei ).

Dezbaterea s-a încheiat.


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

3. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


3.1. Acordul între CE şi Maroc: Acordul euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului, referitoare la încheierea Acordului euro-mediteranean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte [COM(2006)0145 - C6-0333/2007 - 2006/0048(CNS)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0600)


3.2. Acordul dintre CE şi Maroc: serviciile de transport aerian, protocol de modificare pentru a lua în considerare aderarea Bulgariei şi a României (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană [COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Paolo Costa (A6-0458/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0601)


3.3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare [COM(2007)0600 – C6 0343/2007 – 2007/2226(ACI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A6-0485/2007)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Intervenţii privind votarea:

Reimer Böge (raportor) privind majorităţile necesare pentru adoptarea rapoartelor sale.

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0602)


3.4. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate [COM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A6-0499/2007)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0603)


3.5. Modificarea acordului interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cadrul financiar multianual) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a acordul interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual [COM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A6-0500/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0604)


3.6. Acţiuni de informare şi promovare pentru produsele agricole * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe [COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0605)


3.7. Organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură [2007/2109(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Pedro Guerreiro (A6-0467/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Pedro Guerreiro face o declaraţie în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din regulament.

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0606)


3.8. Agenţia europeană de siguranţă a aviaţiei ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitor la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții europene de siguranță a aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr.1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0607)


3.9. Mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare [COM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

A intervenit Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei ) pentru a face cunoscută poziţia Comisiei cu privire la amendamente.

Aprobat (P6_TA(2007)0608)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat(P6_TA(2007)0608)


3.10. Protecţia juridică a desenelor şi modelelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/71/CE privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale [COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0609)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0609)


3.11. Organizarea comună a pieţei vitivinicole * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole şi de modificare a anumitor regulamente [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0610)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0610)


3.12. Eliminarea taxelor indirecte aplicate majorării de capital * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind taxele indirecte aplicate majorării de capital (reformare) [COM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Werner Langen (A6-0472/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0611)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0611)


3.13. Lupta împotriva terorismului (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0514/2007

Dezbaterea a avut loc la 05.09.2007 (punctul 2 al PV din 05.09.2007).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 10.12.2007 (punctul 13 al PV din 10.12.2007).

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0612)

Intervenţii privind votarea:

Claudio Fava, în numele Grupului PSE, a prezentat amendamente orale la amendamentele 3 şi 33, care au fost reţinute;

Cristiana Muscardini a contestat admisibilitatea celei de-a şasea liniuţe a considerentului A şi a cerut verificarea acesteia (Preşedinta i-a răspuns că admisibilitatea tuturor elementelor supuse votului a fost deja controlată).


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

4. Proclamarea şi semnarea Cartei drepturilor fundamentale

Preşedintele a rostit o alocuţiune pentru a sublinia importanţa pentru cetăţeanul european a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, aprobată de Parlamentul European la 29.11.2007.

Mai mulţi deputaţi şi-au manifestat zgomotos opoziţia şi au scos la iveală banderole şi alte însemne. Preşedintele a făcut apel la calm şi a cerut îndepărtarea banderolelor şi însemnelor.

Au mai rostit alocuţiuni José Sócrates (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei).

Preşedinţii celor trei instituţii au semnat Carta drepturilor fundamentale.


5. Şedinţă solemnă - Iordania

De la 12.50 la 13.10, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia vizitei Majestăţii Sale Abdullah II, Regele Regatului Haşemit al Iordaniei.


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: pentru a condamna incidentele survenite în hemiciclu cu ocazia proclamării Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, şi Brian Crowley, în numele Grupului UEN.

Au intervenit: apoi Jens-Peter Bonde şi Dimitar Stoyanov, acesta din urmă pentru o chestiune personală, precum şi Joseph Daul, pentru o chestiune personală legată de această ultimă intervenţie.

Prezentând cifrele pertinente (534 pentru, 85 împotrivă, 21 abţineri), Preşedinta a reamintit că, la 29.11.2007, Parlamentul a aprobat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cu o majoritate foarte largă (punctul 7.29 al PV din 29.11.2007).

6. Votare (continuare)

6.1. Program legislativ şi de lucru al Comisiei pentru 2008 (vot)

Propuneri de rezoluţie B6-0500/2007, B6-0501/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007, B6-0506/2007 şi B6-0508/2007

Dezbaterea a avut loc la 13.11.2007 (punctul 4 al PV din 13.11.2007).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 11.12.2007 (punctul 4 al PV din 11.12.2007).

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0500/2007

care înlocuieşte B6-0500/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007 şi B6-0506/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Hartmut Nassauer şi Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE,

Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE,

Diana Wallis, Andrew Duff şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE,

Brian Crowley şi Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN

Adoptat (P6_TA(2007)0613)

(Propunerile de rezoluţii B6-0501/2007 şi B6-0508/2007 au devenit caduce.)


6.2. Acorduri de parteneriat economic (vot)

Propuneri de rezoluţie B6-0497/2007, B6-0498/2007, B6-0499/2007 şi B6-0511/2007

Dezbaterea a avut loc la 28.11.2007 (punctul 17 al PV din 28.11.2007).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 11.12.2007 (punctul 5 al PV din 11.12.2007).

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0497/2007

care înlocuieşte B6-0497/2007, B6-0499/2007 şi B6-0511/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Robert Sturdy şi Maria Martens, în numele Grupului PPE-DE,

Thierry Cornillet, în numele Grupului ALDE,

Ryszard Czarnecki şi Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN,

Adoptat (P6_TA(2007)0614)

(Propunerea de rezoluţie B6-0498/2007 a devenit caducă.)


6.3. Dreptul european al contractelor (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0513/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0615)


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Adriana Poli Bortone - A6-0464/2007: Zuzana Roithová şi Jan Březina

Raport Klaus-Heiner Lehne - A6-0453/2007: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula şi Hubert Pirker

Raport Giuseppe Castiglione - A6-0477/2007: Michl Ebner, Anja Weisgerber, Ryszard Czarnecki, Armando Veneto, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Jan Březina, Hynek Fajmon, Daniel Hannan şi Adriana Poli Bortone

Lupta împotriva terorismului: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula şi Hubert Pirker


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Seán Ó Neachtain a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării rezoluţiei RC-B6-0500/2007 (alineatul 16).


(Şedinţa, suspendată la 13.50, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Mechtild ROTHE
Vicepreşedintă

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


10. Componenţa grupurilor politice

Sajjad Karim s-a înscris în Grupul PPE-DE de la 12.12.2007.


11. Summitul UE/China - Dialog privind drepturile omului UE/China (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Summitul UE/China - Dialog privind drepturile omului UE/China

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Edward McMillan-Scott, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Koenraad Dillen, neafiliat, Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Dirk Sterckx, Helga Trüpel, Tunne Kelam, Józef Pinior, István Szent-Iványi, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Milan Horáček, Alexandra Dobolyi şi Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Hannes Swoboda şi Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE, privind Summitul UE/China – dialogul dintre UE şi China pe tema drepturilor omului (B6-0543/2007),

- Edward McMillan-Scott, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Antonio Tajani, Georg Jarzembowski şi Patrick Gaubert, în numele Grupului PPE-DE, privind Summitul UE/China şi dialogul dintre UE şi China pe tema drepturilor omului (B6-0544/2007),

- Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle şi Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, privind dialogul dintre UE şi China pe tema drepturilor omului (B6-0545/2007),

- Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind dialogul dintre UE şi China pe tema drepturilor omului (B6-0546/2007),

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger şi Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE, privind dialogul dintre UE şi China pe tema drepturilor omului (B6-0547/2007),

- Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, privind Summitul UE/China (B6-0548/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 13.12.2007.


12. Lupta împotriva accentuării extremismului în Europa (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Lupta împotriva accentuării extremismului în Europa

Franco Frattini (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE-DE, Kristian Vigenin, în numele Grupului PSE, Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE, Bogusław Rogalski, în numele Grupului UEN, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL, Ignasi Guardans Cambó, acesta din urmă cu privire la comportamentului anumitor deputaţi, Derek Roland Clark, în numele Grupului IND/DEM, Bruno Gollnisch, neafiliat, Roberta Alma Anastase, Bárbara Dührkop Dührkop, Viktória Mohácsi, Eoin Ryan, Koenraad Dillen, acesta din urmă cu privire la repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt, Eva-Britt Svensson, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Péter Olajos, Martine Roure, Adina-Ioana Vălean, Wojciech Roszkowski, Kyriacos Triantaphyllides şi Irena Belohorská.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, Józef Pinior, Sarah Ludford, Leopold Józef Rutowicz, Diamanto Manolakou, Nickolay Mladenov, Csaba Sándor Tabajdi, Sophia in 't Veld, Jan Tadeusz Masiel, Adrian Severin, Inger Segelström, Costas Botopoulos, Ana Maria Gomes, Pierre Schapira, Franco Frattini.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis şi Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului PSE, privind lupta împotriva accentuării extremismului în Europa (B6-0512/2007),

- Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL, (B6-0515/2007),

- Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit şi Kathalijne Maria Buitenweg, în numele Grupului Verts/ALE, privind lupta împotriva accentuării extremismului în Europa (B6-0516/2007),

- Alexander Alvaro, Viktória Mohácsi şi Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE, privind lupta împotriva accentuării extremismului în Europa (B6-0517/2007),

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, privind lupta împotriva accentuării extremismului în Europa (B6-0519/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 13.12.2007.


13. Muntenegru - Acordul de stabilizare şi asociere între CE şi Muntenegru *** (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Muntenegru

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului şi Comisiei privind încheierea Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte [COM(2007)0350 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

Olli Rehn (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

A intervenit Bernd Posselt, care a întrebat dacă este prevăzut ca la acea dezbatere să fie prezent şi Consiliul (Preşedintele i-a răspuns că Consiliul s-a scuzat pe motivul pregătirii Summitului de la Lisabona).

Marcello Vernola a prezentat recomandarea.

Au intervenit: Doris Pack, în numele Grupului PPE-DE, Vural Öger, în numele Grupului PSE, Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE, Gisela Kallenbach, în numele Grupului Verts/ALE, Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL, şi Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM.

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Alojz Peterle, Hannes Swoboda, Ewa Tomaszewska, Jaromír Kohlíček, Georgios Georgiou, Jacek Protasiewicz, Libor Rouček, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Józef Pinior, Paul Rübig, Justas Vincas Paleckis şi Olli Rehn.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Marcello Vernola, în numele Comisiei AFET, privind încheierea acordului de stabilizare și asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte (B6-0494/2007)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 13.12.2007 şi punctul 6.3 al PV din 13.12.2007.


14. 1 decembrie 2007, Ziua mondială a luptei împotriva sida (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: 1 decembrie, Ziua mondială a luptei împotriva sida

Markos Kyprianou (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: John Bowis, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Holger Krahmer, în numele Grupului ALDE, Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, Françoise Grossetête, Pierre Schapira şi Markos Kyprianou.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Poluarea cauzată de mareea neagră în Marea Neagră şi în Marea Azov ca urmare a naufragiului mai multor nave (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Poluarea cauzată de mareea neagră în Marea Neagră şi în Marea Azov ca urmare a naufragiului mai multor nave

Markos Kyprianou (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Stanisław Jałowiecki, în numele Grupului PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului PSE, Roberts Zīle, în numele Grupului UEN, Péter Olajos, Daciana Octavia Sârbu, Nickolay Mladenov, Roberta Alma Anastase, Rumiana Jeleva, Gabriele Albertini şi Markos Kyprianou.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Paolo Costa, în numele Comisiei TRAN, privind naufragiile care au avut loc în strâmtoarea Kerci din Marea Neagră (B6-0503/2007)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 13.12.2007.


(Şedinţa, suspendată la 19.30, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

16. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE-DE, PSE, ALDE şi a Grupului GUE/NGL următoarele solicitări de numire:

AFET: Johannes Lebech în locul lui Cristian Silviu Buşoi, Miguel Portas în locul lui Francis Wurtz, Zbigniew Zaleski

DEVE: Beniamino Donnici, Madeleine Jouye de Grandmaison în locul lui Miguel Portas

INTA: Krzysztof Hołowczyc în locul lui Zbigniew Zaleski

BUDG: Cătălin-Ioan Nechifor în locul lui Rovana Plumb, Daniel Dăianu

EMPL: Rovana Plumb

ENVI: Magor Imre Csibi

ITRE: Adina-Ioana Vălean

IMCO: Cristian Silviu Buşoi

REGI: Victor Boştinaru

CULT: Ramona Nicole Mănescu

JURI: Titus Corlăţean

LIBE: Renate Weber în locul lui Adina-Ioana Vălean, Urszula Gacek

PETI: Victor Boştinaru

Subcomisia pentru drepturile omului: Madeleine Jouye de Grandmaison

Subcomisia pentru securitate şi apărare: Beniamino Donnici

: Adina-Ioana Vălean

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Madeleine Jouye de Grandmaison

Delegaţia pentru relaţiile cu Bielorus: Krzysztof Hołowczyc

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian: Urszula Gacek

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia: Gianni De Michelis nu mai este membru

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nici o obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


17. Sisteme de garantare a depozitelor (dezbatere)

Raport privind sistemele de garantare a depozitelor [2007/2199(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Christian Ehler (A6-0448/2007)

Christian Ehler şi-a prezentat raportul.

A intervenit Charlie McCreevy (membru al Comisiei).

Au intervenit: Piia-Noora Kauppi, în numele Grupului PPE-DE, Pervenche Berès, în numele Grupului PSE, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva şi Charlie McCreevy.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 13.12.2007.


18. Gestionarea activelor II (dezbatere)

Raport privind gestionarea activelor II [2007/2200(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

Wolf Klinz şi-a prezentat raportul.

A intervenit Charlie McCreevy (membru al Comisiei).

Au intervenit: Astrid Lulling, în numele Grupului PPE-DE, Harald Ettl, în numele Grupului PSE, Margarita Starkevičiūtė, în numele Grupului ALDE, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Zsolt László Becsey, Gay Mitchell şi Charlie McCreevy.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.13 al PV din 13.12.2007.


19. Cooperarea dintre Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană şi Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei [COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

A intervenit Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei ).

Adamos Adamou şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Kinga Gál, în numele Grupului PPE-DE, Genowefa Grabowska, în numele Grupului PSE, Irena Belohorská, neafiliată, Panayiotis Demetriou, Sylwester Chruszcz şi Roberta Alma Anastase.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 13.12.2007.


20. Competențe şi cooperarea în materie de obligații de întreținere * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea deciziilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere [COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

A intervenit Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei ).

Genowefa Grabowska şi-a prezentat raportul.

A intervenit Diana Wallis (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI).

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Panayiotis Demetriou, în numele Grupului PPE-DE, Andrzej Jan Szejna, în numele Grupului PSE, Carlo Casini, Tadeusz Zwiefka şi Franco Frattini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 17.12.2007.


21. Data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină şi caprină * (dezbatere)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 în ceea ce priveşte data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină şi caprină [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. RaportorRaportoare: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

A intervenit Markos Kyprianou (membru al Comisiei)

Au intervenit: Struan Stevenson, în numele Grupului PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Neil Parish, James Nicholson, Markos Kyprianou şi Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, pentru a pune o întrebare la care a răspuns Markos Kyprianou.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 13.12.2007.


22. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 398.771/OJJE).


23. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.20.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Secretar General

Vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate