Zoznam 
Zápisnica
PDF 194kWORD 121k
Streda, 12. decembra 2007 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Príprava zasadania Európskej rady (Brusel, 13. a 14. decembra 2007) (rozprava)
 3.Hlasovanie
  
3.1.Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi ES a Marokom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
3.2.Zmena a doplnenie euro-stredomorskej leteckej dohody medzi ES a Marokom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
3.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
3.4.Mobilizácia nástroja flexibility (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
3.5.Zmeny a doplnenia medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (viacročný finančný rámec) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
3.6.Informačné a propagačné akcie na podporu poľnohospodárskych výrobkov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
3.7.Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
3.8.Európska agentúra pre bezpečnosť letectva ***II (hlasovanie)
  
3.9.Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách ***I (hlasovanie)
  
3.10.Právna ochrana dizajnov ***I (hlasovanie)
  
3.11.Spoločná organizácia trhu s vínom * (hlasovanie)
  
3.12.Nepriame dane z navyšovania kapitálu * (hlasovanie)
  
3.13.Boj proti terorizmu (hlasovanie)
 4.Vyhlásenie a podpis Charty základných práv
 5.Slávnostná schôdza - Jordánsko
 6.Hlasovanie (pokračovanie)
  
6.1.Legislatívny plán a plán práce Komisie na rok 2008 (hlasovanie)
  
6.2.Dohody o hospodárskom partnerstve (hlasovanie)
  
6.3.Európske zmluvné právo (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie politických skupín
 11.Samit EÚ/Čína - dialóg o ľudských právach (rozprava)
 12.Boj proti vzrastajúcemu extrémizmu v Európe (rozprava)
 13.Čierna Hora - Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Čiernou Horou *** (rozprava)
 14.1. december 2007 - Svetový deň boja proti AIDS (rozprava)
 15.Znečistenie spôsobené únikom ropy do Čierneho a Azovského mora v dôsledku potopenia viacerých lodí (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Systémy ochrany vkladov (rozprava)
 18.Správa aktív II (rozprava)
 19.Spolupráca medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy * (rozprava)
 20.Právomoci a spolupráca vo veciach vyživovacej povinnosti * (rozprava)
 21.Termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy * (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Príprava zasadania Európskej rady (Brusel, 13. a 14. decembra 2007) (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Príprava zasadania Európskej rady (Brusel, 13. a 14. decembra 2007)

Manuel Lobo Antunes (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Andrew Duff za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, Carlos Coelho, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mikel Irujo Amezaga, Ilda Figueiredo, Frank Vanhecke, Giles Chichester, Robert Goebbels, Marco Cappato, Mario Borghezio, Miguel Portas, Jana Bobošíková, Jacek Saryusz-Wolski, Genowefa Grabowska, Alexander Lambsdorff, Bogdan Pęk, Alain Lamassoure, Gunnar Hökmark, Enrique Barón Crespo, Othmar Karas, Manuel António dos Santos, Francisco José Millán Mon, Paul Marie Coûteaux, Manuel Lobo Antunes, Margot Wallström ().

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

3. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


3.1. Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi ES a Marokom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa stretli v rámci zasadnutia Rady o uzatvorení euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej [COM(2006)0145 - C6-0333/2007 - 2006/0048(CNS)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Johannes Blokland (A6-0416/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0600)


3.2. Zmena a doplnenie euro-stredomorskej leteckej dohody medzi ES a Marokom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0458/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0601)


3.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii [COM(2007)0600 – C6 0343/2007 – 2007/2226(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0485/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Reimer Böge (spravodajca) k väčšinám potrebným na prijatie jeho správ.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0602)


3.4. Mobilizácia nástroja flexibility (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility [COM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0499/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0603)


3.5. Zmeny a doplnenia medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (viacročný finančný rámec) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec [COM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0500/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0604)


3.6. Informačné a propagačné akcie na podporu poľnohospodárskych výrobkov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách [COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Bogdan Golik (A6-0461/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0605)


3.7. Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry [2007/2109(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Pedro Guerreiro (A6-0467/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Pedro Guerreiro vystúpil s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0606)


3.8. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0607)


3.9. Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách [COM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

V rozprave vystúpila Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie), aby poslancov oboznámila s pozíciou Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.

Schválené (P6_TA(2007)0608)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0608)


3.10. Právna ochrana dizajnov ***I (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov [COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0609)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0609)


3.11. Spoločná organizácia trhu s vínom * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s vínom a zmene a doplnení niektorých nariadení [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0610)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0610)


3.12. Nepriame dane z navyšovania kapitálu * (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Rady o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (prepracované znenie) [COM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Werner Langen (A6-0472/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0611)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0611)


3.13. Boj proti terorizmu (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0514/2007

Rozprava sa konala 5.9.2007 (bod 2 zápisnice zo dňa 05.09.2007).

Návrhy uznesenia boli oznámené 10.12.2007 (bod 13 zápisnice zo dňa 10.12.2007).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0612)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Claudio Fava za skupinu PSE predložil ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 3 a 33, ktoré boli prijaté;

Cristiana Muscardini spochybnila prípustnosť šiestej zarážky odôvodnenia A a požiadala o overenie (predsedníčka jej odpovedala, že prípustnosť všetkých prvkov, o ktorých sa hlasuje, už bola overená).


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

4. Vyhlásenie a podpis Charty základných práv

Predseda v príhovore zdôraznil význam Charty základných práv Európskej únie, ktorú Európsky parlament schválil 29. 11. 2007, pre európskeho občana.

Niektorí poslanci hlasno vyjadrili svoj nesúhlas a rozvinuli v rokovacej sále transparenty. Predseda ich vyzval, aby sa upokojili, a požiadal, aby tieto transparenty odstránili.

S príhovorom tiež vystúpili José Sócrates (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Predsedovia troch inštitúcií podpísali Chartu základných práv.


5. Slávnostná schôdza - Jordánsko

Od 12.50 do 13.10 sa pri príležitosti návštevy Jeho Veličenstva Abdullaha II., kráľa Hašemitského kráľovstva Jordánska konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci, aby odsúdili incidenty, ku ktorým došlo v rokvacej sále pri príležitosti vyhlásenia Charty základných práv Európskej únie: Martin Schulz za skupinu PSE, Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Graham Watson za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE a Brian Crowley za skupinu UEN.

Ďalej vystúpili títo poslanci: Jens-Peter Bonde a Dimitar Stoyanov, ktorý vystúpil s osobným vyhlásením, ako aj Joseph Daul, s osobným vyhlásením k predchádzajúcemu vystúpeniu.

Predsedníčka pripomenula, poukazujúc na výsledky hlasovania (534 za, 85 proti, 21 zdržali sa), že Parlament schválil Chartu základných práv Európskej únie veľmi veľkou väčšinou 29.11.2007 (bod 7.29 zápisnice zo dňa 29.11.2007).

6. Hlasovanie (pokračovanie)

6.1. Legislatívny plán a plán práce Komisie na rok 2008 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0500/2007, B6-0501/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007, B6-0506/2007 a B6-0508/2007

Rozprava sa konala 13.11.2007 (bod 4 zápisnice zo dňa 13.11.2007).

Návrhy uznesenia boli oznámené 11.12.2007 (bod 4 zápisnice zo dňa 11.12.2007).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0500/2007

(nahrádzajúci B6-0500/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007 a B6-0506/2007):

podaný týmito poslancami:

Hartmut Nassauer a Joseph Daul za skupinu PPE-DE,

Hannes Swoboda za skupinu PSE,

Diana Wallis, Andrew Duff a Graham Watson za skupinu ALDE,

Brian Crowley a Cristiana Muscardini za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2007)0613)

(Návrhy uznesenia B6-0501/2007 a B6-0508/2007 sa stali bezpredmetnými.)


6.2. Dohody o hospodárskom partnerstve (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0497/2007, B6-0498/2007, B6-0499/2007 a B6-0511/2007

Rozprava sa konala 28.11.2007 (bod 17 zápisnice zo dňa 28.11.2007).

Návrhy uznesenia boli oznámené 11.12.2007 (bod 5 zápisnice zo dňa 11.12.2007).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0497/2007

(nahrádzajúci B6-0497/2007, B6-0499/2007 a B6-0511/2007):

podaný týmito poslancami:

Robert Sturdy a Maria Martens za skupinu PPE-DE,

Thierry Cornillet za skupinu ALDE,

Ryszard Czarnecki a Cristiana Muscardini za skupinu UEN,

Prijatý (P6_TA(2007)0614)

(Návrh uznesenia B6-0498/2007 sa stal bezpredmetným.)


6.3. Európske zmluvné právo (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0513/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0615)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Adriana Poli Bortone - A6-0464/2007: Zuzana Roithová a Jan Březina

Správa: Klaus-Heiner Lehne - A6-0453/2007: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula a Hubert Pirker

Správa: Giuseppe Castiglione - A6-0477/2007: Michl Ebner, Anja Weisgerber, Ryszard Czarnecki, Armando Veneto, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Jan Březina, Hynek Fajmon, Daniel Hannan a Adriana Poli Bortone

Boj proti terorizmu: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula a Hubert Pirker


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Seán Ó Neachtain oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o uznesení RC-B6-0500/2007 (odsek 16).


(Rokovanie bolo prerušené o 13.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Zloženie politických skupín

Sajjad Karim vstúpil do skupiny PPE-DE s účinnosťou od 12.12.2007.


11. Samit EÚ/Čína - dialóg o ľudských právach (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Samit EÚ/Čína - dialóg o ľudských právach

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Edward McMillan-Scott za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Koenraad Dillen nezávislý poslanec, Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Dirk Sterckx, Helga Trüpel, Tunne Kelam, Józef Pinior, István Szent-Iványi, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Milan Horáček, Alexandra Dobolyi a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Hannes Swoboda a Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, o samite EÚ – Čína a o dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach (B6-0543/2007),

- Edward McMillan-Scott, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Antonio Tajani, Georg Jarzembowski a Patrick Gaubert za skupinu PPE-DE, o samite EÚ – Čína a o dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach (B6-0544/2007),

- Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, o dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou (B6-0545/2007),

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou (B6-0546/2007),

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE, o dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach (samit EÚ – Čína) (B6-0547/2007),

- Marco Cappato za skupinu ALDE, o samite EÚ – Čína (B6-0548/2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


12. Boj proti vzrastajúcemu extrémizmu v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Boj proti vzrastajúcemu extrémizmu v Európe

Franco Frattini (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber za skupinu PPE-DE, Kristian Vigenin za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, Bogusław Rogalski za skupinu UEN, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Ignasi Guardans Cambó, ktorý vystúpil k správaniu niektorých poslancov, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezávislý poslanec, Roberta Alma Anastase, Bárbara Dührkop Dührkop, Viktória Mohácsi, Eoin Ryan, Koenraad Dillen, ktorý vystúpil k udeľovaniu rečníckeho času, Eva-Britt Svensson, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Péter Olajos, Martine Roure, Adina-Ioana Vălean, Wojciech Roszkowski, Kyriacos Triantaphyllides a Irena Belohorská.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera, Józef Pinior, Sarah Ludford, Leopold Józef Rutowicz, Diamanto Manolakou, Nickolay Mladenov, Csaba Sándor Tabajdi, Sophia in 't Veld, Jan Tadeusz Masiel, Adrian Severin, Inger Segelström, Costas Botopoulos, Ana Maria Gomes, Pierre Schapira, Franco Frattini.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis a Csaba Sándor Tabajdi za skupinu PSE, o boji proti rastúcemu extrémizmu v Európe (B6-0512/2007),

- Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, o boji proti rastúcemu extrémizmu v Európe (B6-0515/2007),

- Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit a Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, o boji proti rastúcemu extrémizmu v Európe (B6-0516/2007),

- Alexander Alvaro, Viktória Mohácsi a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, o boji proti rastúcemu extrémizmu v Európe (B6-0517/2007),

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, o boji proti rastúcemu extrémizmu v Európe (B6-0519/2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


13. Čierna Hora - Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Čiernou Horou *** (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Čierna Hora

Odporúčanie Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej [COM(2007)0350 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Marcello Vernola (A6-0498/2007)

Olli Rehn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Bernd Posselt, ktorý sa spýtal, či sa rozpravy zúčastnia aj zástupcovia Rady (Predseda odpovedal, že Rada sa ospravedlnila z dôvodu prípravy samitu v Lisabone).

Marcello Vernola uviedol odporúčanie.

Vystúpili títo poslanci: Doris Pack za skupinu PPE-DE, Vural Öger za skupinu PSE, Jelko Kacin za skupinu ALDE, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL a Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle, Hannes Swoboda, Ewa Tomaszewska, Jaromír Kohlíček, Georgios Georgiou, Jacek Protasiewicz, Libor Rouček, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Józef Pinior, Paul Rübig, Justas Vincas Paleckis a Olli Rehn.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Marcello Vernola, za výbor AFET, o uzatvorení Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej (B6-0494/2007)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 13.12.2007 a bod 6.3 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


14. 1. december 2007 - Svetový deň boja proti AIDS (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: 1. december - Svetový deň boja proti AIDS

Markos Kyprianou (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Françoise Grossetête, Pierre Schapira a Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.


15. Znečistenie spôsobené únikom ropy do Čierneho a Azovského mora v dôsledku potopenia viacerých lodí (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Znečistenie spôsobené únikom ropy do Čierneho a Azovského mora v dôsledku potopenia viacerých lodí

Markos Kyprianou (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Stanisław Jałowiecki za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Péter Olajos, Daciana Octavia Sârbu, Nickolay Mladenov, Roberta Alma Anastase, Rumiana Jeleva, Gabriele Albertini a Markos Kyprianou.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Paolo Costa, za výbor TRAN, o haváriách lodí v Kerčskom prielive v Čiernom mori (B6-0503/2007)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

16. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE-DE, PSE, ALDE a GUE/NGL tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Johannes Lebech namiesto Cristian Silviu Buşoi, Miguel Portas namiesto Francis Wurtz, Zbigniew Zaleski

výbor DEVE: Beniamino Donnici, Madeleine Jouye de Grandmaison namiesto Miguel Portas

výbor INTA: Krzysztof Hołowczyc namiesto Zbigniew Zaleski

výbor BUDG: Cătălin-Ioan Nechifor namiesto Rovana Plumb, Daniel Dăianu

výbor EMPL: Rovana Plumb

výbor ENVI: Magor Imre Csibi

výbor ITRE: Adina-Ioana Vălean

výbor IMCO: Cristian Silviu Buşoi

výbor REGI: Victor Boştinaru

výbor CULT: Ramona Nicole Mănescu

výbor JURI: Titus Corlăţean

výbor LIBE: Renate Weber namiesto Adina-Ioana Vălean, Urszula Gacek

výbor PETI: Victor Boştinaru

podvýbor pre ľudské práva: Madeleine Jouye de Grandmaison

podvýbor pre bezpečnosť a obranu: Beniamino Donnici

Dočasný výbor pre klimatické zmeny: Adina-Ioana Vălean

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Madeleine Jouye de Grandmaison

Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom: Krzysztof Hołowczyc

Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou: Urszula Gacek

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Gianni De Michelis už nie je členom

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


17. Systémy ochrany vkladov (rozprava)

Správa Systémy ochrany vkladov [2007/2199(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Christian Ehler (A6-0448/2007)

Christian Ehler uviedol správu.

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


18. Správa aktív II (rozprava)

Správa Správa aktív II [2007/2200(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Wolf Klinz (A6-0460/2007)

Wolf Klinz uviedol správu.

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Astrid Lulling za skupinu PPE-DE, Harald Ettl za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Zsolt László Becsey, Gay Mitchell a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


19. Spolupráca medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy * (rozprava)

Správa Návrh rozhodnutia Rady týkajúceho sa uzatvorenia dohody medzi Európskym spoločenstvom a Radou Európy o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy [COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Adamos Adamou (A6-0443/2007)

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Adamos Adamou uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Kinga Gál za skupinu PPE-DE, Genowefa Grabowska za skupinu PSE, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Panayiotis Demetriou, Sylwester Chruszcz a Roberta Alma Anastase.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


20. Právomoci a spolupráca vo veciach vyživovacej povinnosti * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti [COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Genowefa Grabowska uviedla správu.

V rozprave vystúpila Diana Wallis (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Panayiotis Demetriou za skupinu PPE-DE, Andrzej Jan Szejna za skupinu PSE, Carlo Casini, Tadeusz Zwiefka a Franco Frattini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 17.12.2007.


21. Termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. SpravodajcaSpravodajkyňa Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Struan Stevenson za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Neil Parish, James Nicholson, Markos Kyprianou a Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, s otázkou, na ktorú odpovedal Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 398.771/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.20 hod.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia