Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 13 december 2007 - Straatsburg

2. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van september I door het Parlement aangenomen resoluties, is rondgedeeld.

Juridische mededeling - Privacybeleid