Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0495/2007

Keskustelut :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg

4. Tekstiilit (keskustelu)
CRE

Pedro Guerreiron, Jacky Héninin, Roberto Musacchion, Marco Rizzon, Ilda Figueiredon ja Helmuth Markovin GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0077/2007): Tiettyjä tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontia koskevan EU:n ja Kiinan välisen niin sanotun "yhteisymmärryspöytäkirjan" voimassaolon päättyminen (B6-0388/2007)

Gianluca Sustan, Ignasi Guardans Cambón ja Johan Van Hecken ALDE-ryhmän puolesta, Robert Sturdyn, Tokia Saïfin, Georgios Papastamkosin ja Vasco Graça Mouran PPE-DE-ryhmän puolesta, Erika Mannin, Glyn Fordin, Kader Arifin ja Elisa Ferreiran PSE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardinin ja Eugenijus Maldeikisin UEN-ryhmän puolesta, Caroline Lucasin ja Alain Lipietzin Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0074/2007): Tekstiilit (B6-0383/2007)

Patrizia Toia (laatijan sijainen), Tokia Saïfi, Kader Arif, Cristiana Muscardini ja Caroline Lucas esittelivät suullisen kysymyksen (B6-0383/2007).

Pedro Guerreiro esitteli suullisen kysymyksen (B6-0388/2007).

Peter Mandelson (komission jäsen) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Robert Sturdy PPE-DE-ryhmän puolesta, Harald Ettl PSE-ryhmän puolesta, Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Georgios Papastamkos, Joan Calabuig Rull, Johan Van Hecke, Vasco Graça Moura, Stavros Arnaoutakis, Anne Laperrouze, Ivo Belet ja Peter Mandelson.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura ja Daniel Caspary PPE-DE-ryhmän puolesta tekstiileistä (B6-0495/2007)

- Gianluca Susta ALDE-ryhmän puolesta tekstiileistä (B6-0496/2007)

- Kader Arif, Anne Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann ja Joan Calabuig Rull PSE-ryhmän puolesta Euroopan tekstiilialan tulevaisuudesta vuonna 2008 (B6-0505/2007)

- Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta tekstiileistä (B6-0507/2007)

- Caroline Lucas ja Pierre Jonckheer Verts/ALE-ryhmän puolesta tekstiileistä (B6-0509/2007)

- Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta tekstiileistä ja vaatteista (B6-0510/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.14.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö