Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0495/2007

Debatter :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg

4. Textilier (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0077/2007) från Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo och Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen till kommissionen: Utgången av det så kallade samförståndsavtalet om export av vissa kinesiska textil- och beklädnadsprodukter till EU (B6-0388/2007)

Muntlig fråga (O-0074/2007) från Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó och Johan Van Hecke för ALDE-gruppen, Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos och Vasco Graça Moura för PPE-DE-gruppen, Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif och Elisa Ferreira för PSE-gruppen, Cristiana Muscardini och Eugenijus Maldeikis för UEN-gruppen, Caroline Lucas och Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Textilier (B6-0383/2007)

Patrizia Toia (ersättare för frågeställaren), Tokia Saïfi, Kader Arif, Cristiana Muscardini och Caroline Lucas utvecklade den muntliga frågan (B6-0383/2007).

Pedro Guerreiro utvecklade den muntliga frågan (B6-0388/2007).

Peter Mandelson (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Robert Sturdy för PPE-DE-gruppen, Harald Ettl för PSE-gruppen, Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, Georgios Papastamkos, Joan Calabuig Rull, Johan Van Hecke, Vasco Graça Moura, Stavros Arnaoutakis, Anne Laperrouze, Ivo Belet och Peter Mandelson.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura och Daniel Caspary för PPE-DE-gruppen, om textilier (B6-0495/2007);

- Gianluca Susta för ALDE-gruppen, om textilier (B6-0496/2007);

- Kader Arif, Anne Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann och Joan Calabuig Rull för PSE-gruppen, om den europeiska textil- och konfektionsindustrins framtid 2008 (B6-0505/2007);

- Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, om textilier (B6-0507/2007);

- Caroline Lucas och Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, om textilier (B6-0509/2007);

- Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, om textil och konfektion (B6-0510/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 13.12.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy