Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0518/2007

Разисквания :

PV 13/12/2007 - 3

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 6.7

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург

6.7. 10 години от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 и B6-0524/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0518/2007

(за замяна на B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 и B6-0524/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden и Stefano Zappalà, от името на групата PPE-DE,
Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman и Luis Yañez-Barnuevo García, от името на групата PSE,
Marios Matsakis и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE,
Ryszard Czarnecki и Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN,
Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda и Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE,
Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer и André Brie, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2007)0621)

Правна информация - Политика за поверителност