Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0518/2007

Debatten :

PV 13/12/2007 - 3

Stemmingen :

PV 13/12/2007 - 6.7

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 13 december 2007 - Straatsburg

6.7. Tiende verjaardag van het Verdrag van Ottawa inzake het verbod op antipersoonsmijnen (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 en B6-0524/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0518/2007

(ter vervanging van B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 en B6-0524/2007):

ingediend door de volgende leden:

Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden en Stefano Zappalà, namens de PPE-DE-Fractie,
Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman en Luis Yañez-Barnuevo García, namens de PSE-Fractie,
Marios Matsakis en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie,
Ryszard Czarnecki en Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie,
Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie,
Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0621)

Juridische mededeling - Privacybeleid