Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0518/2007

Dezbateri :

PV 13/12/2007 - 3

Voturi :

PV 13/12/2007 - 6.7

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2007 - Strasbourg

6.7. A zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 şi B6-0524/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0518/2007

care înlocuieşte B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 şi B6-0524/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden şi Stefano Zappalà, în numele Grupului PPE-DE,
Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman şi Luis Yañez-Barnuevo García, în numele Grupului PSE,
Marios Matsakis şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE,
Ryszard Czarnecki şi Ģirts Valdis Kristovskis, în numele Grupului UEN,
Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda şi Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE,
Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer şi André Brie, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0621)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate