Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0543/2007

Keskustelut :

PV 12/12/2007 - 11
CRE 12/12/2007 - 11

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 6.8
CRE 13/12/2007 - 6.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0622

Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg

6.8. EU:n ja Kiinan huippukokous - EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 ja B6-0548/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0543/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 ja B6-0548/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Edward McMillan-Scott, Georg Jarzembowski, Tunne Kelam, Patrick Gaubert ja Laima Liucija Andrikienė PPE-DE-ryhmän puolesta,
Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta,
Dirk Sterckx ja Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta,
Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta,
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger ja Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Vittorio Agnoletto ja Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0622)

Toine Manders käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö