Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0543/2007

Debatter :

PV 12/12/2007 - 11
CRE 12/12/2007 - 11

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.8
CRE 13/12/2007 - 6.8

Antagna texter :

P6_TA(2007)0622

Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg

6.8. Dialog EU/Kina om mänskliga rättigheter (Toppmötet EU/Kina) (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 och B6-0548/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0543/2007

(ersätter B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 och B6-0548/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Edward McMillan-Scott, Georg Jarzembowski, Tunne Kelam, Patrick Gaubert och Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen,
Hannes Swoboda för PSE-gruppen,
Dirk Sterckx och Marco Cappato för ALDE-gruppen,
Brian Crowley för UEN-gruppen,
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger och Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen,
Vittorio Agnoletto och Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P6_TA(2007)0622)

Talare: Toine Manders.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy