Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0495/2007

Debatter :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg

6.14. Textilier (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007, B6-0509/2007 och B6-0510/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0495/2007

(ersätter B6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007, B6-0509/2007 och B6-0510/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura och Daniel Caspary för PPE-DE-gruppen,
Kader Arif, Elisa Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann och Joan Calabuig Rull för PSE-gruppen,
Gianluca Susta för ALDE-gruppen,
Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis och Roberta Angelilli för UEN-gruppen,
Frithjof Schmidt och Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen,
Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0628)

°
° ° °

Med anledning av att Jean-Louis Bourlanges slutar den 1 januari 2008, tackade talmannen honom för hans insatser som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy