Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy