Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0527/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0527/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0630

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

11.1. Ανατολικό Τσαντ
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 και B6-0541/2007

Οι Adam Bielan και Mary Lou McDonald παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματός τους.

Παρεμβαίνει ο Μάριος Ματσάκης για να αναφερθεί στις ηλεκτρονικές οθόνες της Αίθουσας.

Οι Colm Burke, Alain Hutchinson, Μάριος Ματσάκης και Raül Romeva i Rueda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματός τους.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Toomas Savi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Alain Hutchinson, για διευκρινίσεις επί της τελευταίας του παρεμβάσεως, Geoffrey Van Orden και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου