Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0525/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

11.3. Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0525/2007, B6-0528/207, B6-0531/2007, B6-0538/2007 και B6-0542/2007

Οι Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Marcin Libicki, Sophia in 't Veld και Karin Scheele παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου