Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg

11. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 11.12.2007).


11.1. Östra Tchad

Resolutionsförslag B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 och B6-0541/2007

Adam Bielan och Mary Lou McDonald redogjorde för sina förslag till resolutioner.

Talare: Marios Matsakis om det digitala anslagssystemet i kammaren.

Colm Burke, Alain Hutchinson, Marios Matsakis och Raül Romeva i Rueda redogjorde för sina förslag till resolutioner.

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Toomas Savi för ALDE-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Alain Hutchinson, för några förtydliganden om sitt första inlägg, och Geoffrey Van Orden och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 13.12.2007.


11.2. Kvinnors rättigheter i Saudiarabien

Resolutionsförslag B6-0526/2007, B6-0530/207, B6-0532/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 och B6-0540/2007

Adam Bielan, Eva-Britt Svensson, Charles Tannock, Marios Matsakis, Raül Romeva i Rueda och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Paulo Casaca för PSE-gruppen, Toomas Savi för ALDE-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 13.12.2007.


11.3. Rättvisa för de tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnorna

Resolutionsförslag B6-0525/2007, B6-0528/207, B6-0531/2007, B6-0538/2007 och B6-0542/2007

Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Marcin Libicki, Sophia in 't Veld och Karin Scheele redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 13.12.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy