Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0526/2007

Разисквания :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 12.2

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург

12.2. Права на жените в Саудитска Арабия (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 и B6-0540/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0526/2007

(за замяна на B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 и B6-0540/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Colm Burke, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes и Elena Valenciano Martínez-Orozco, от името на групата PSE,

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen и Frédérique Ries, от името на групата ALDE,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan и Konrad Szymański, от името на групата UEN,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald и Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2007)0631)

Правна информация - Политика за поверителност