Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0526/2007

Arutelud :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Hääletused :

PV 13/12/2007 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg

12.2. Naiste õigused Saudi Araabias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 ja B6-0540/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0526/2007

(asendades B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 ja B6-0540/2007):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Colm Burke fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes ja Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel,

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald ja Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2007)0631)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika