Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0526/2007

Keskustelut :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 12.2

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg

12.2. Naisten oikeudet Saudi-Arabiassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 ja B6-0540/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0526/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 ja B6-0540/2007)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Colm Burke PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta,

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald ja Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0631)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö