Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0526/2007

Debatten :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Stemmingen :

PV 13/12/2007 - 12.2

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 13 december 2007 - Straatsburg

12.2. Vrouwenrechten in Saoedi-Arabië (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 en B6-0540/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0526/2007

(ter vervanging van B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 en B6-0540/2007):

ingediend door de volgende leden:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Colm Burke, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes en Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie,

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald en Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0631)

Juridische mededeling - Privacybeleid