Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0526/2007

Dezbateri :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Voturi :

PV 13/12/2007 - 12.2

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2007 - Strasbourg

12.2. Drepturile femeilor în Arabia Saudită (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 şi B6-0540/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0526/2007

care înlocuieşte B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 şi B6-0540/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Colm Burke, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes şi Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului PSE,

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan şi Konrad Szymański, în numele Grupului UEN,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans şi Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald şi Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0631)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate