Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0526/2007

Debatter :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 12.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg

12.2. Kvinnors rättigheter i Saudiarabien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 och B6-0540/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0526/2007

(ersätter B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 och B6-0540/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Colm Burke för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen,

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan och Konrad Szymański för UEN-gruppen,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans och Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald och Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0631)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy