Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0525/2007

Keskustelut :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg

12.3. Oikeutta "lohtunaisille" (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 ja B6-0542/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0525/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 ja B6-0542/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta,

Sophia in 't Veld ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda ja Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0632)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Charles Tannock johdanto-osan B kappaleesta toimitetusta äänestyksestä;

- Laima Liucija Andrikienė esitti otsikkoon suullisen tarkistuksen, jota Marios Matsakis kannatti ja joka hyväksyttiin;

- Sophia in 't Veld esitti 9 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö