Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0525/2007

Debatten :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Stemmingen :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 13 december 2007 - Straatsburg

12.3. Gerechtigheid voor troostvrouwen (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 en B6-0542/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0525/2007

(ter vervanging van B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 en B6-0542/2007):

ingediend door de volgende leden:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano en Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie,

Sophia in 't Veld en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda en Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie,

Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0632)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Charles Tannock over de stemming over overweging B;

- Laima Liucija Andrikienė diende een mondeling amendement in op de titel, dat Marios Matsakis onderschreef. Het mondeling amendement werd in aanmerking genomen;

- Sophia in 't Veld diende een mondeling amendement in op paragraaf 9, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid