Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0525/2007

Debaty :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Głosowanie :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 13 grudnia 2007 r. - Strasburg

12.3. Sprawiedliwość dla "kobiet do towarzystwa" (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 i B6-0542/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0525/2007

(zastępujący B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 i B6-0542/2007):

złożony przez następujących posłów:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano i Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE,

Sophia in 't Veld i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda i Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2007)0632)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Charles Tannock w odniesieniu do głosowania nad punktem B preambuły;

- Laima Liucija Andrikienė przedstawiła poprawkę ustną do tytułu, którą poparł Marios Matsakis. Poprawka ustna została przyjęta;

- Sophia in 't Veld przedstawiła poprawkę ustną do ust. 9, która została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności