Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0525/2007

Dezbateri :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Voturi :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2007 - Strasbourg

12.3. Dreptate pentru femeile de reconfortare (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 şi B6-0542/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0525/2007

care înlocuieşte B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 şi B6-0542/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė şi Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano şi Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului PSE,

Sophia in 't Veld şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda şi Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0632)

Intervenţii privind votul:

- Charles Tannock referitor la votarea considerentului B;

- Laima Liucija Andrikienė a prezentat un amendament oral la tltlu, pe care Marios Matsakis l-a susţinut. Amendamentul oral a fost reţinut;

- Sophia in 't Veld a prezentat un amendament oral la punctul 9, care a fost reţinut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate