Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0525/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Hlasovanie :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 13. decembra 2007 - Štrasburg

12.3. Spravodlivosť pre ženy nútené k prostitúcii (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 a B6-0542/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0525/2007

(nahrádzajúci B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 a B6-0542/2007):

podaný týmito poslancami:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE,

Sophia in 't Veld a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda a Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0632)

Vystúpili títo poslanci:

- Charles Tannock k hlasovaniu o odôvodnení B;

- Laima Liucija Andrikienė predložila ústny PDN k názvu, ktorý podporil Marios Matsakis. Ústny PDN bol prijatý;

- Sophia in 't Veld predložila ústny PDN k odseku 9, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia