Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0525/2007

Debatter :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg

12.3. Rättvisa för de tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnorna (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 och B6-0542/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0525/2007

(ersätter B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 och B6-0542/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen,

Sophia in 't Veld och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda och Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen,

Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0632)

Inlägg om omröstningen:

- Charles Tannock om omröstningen om skäl B;

- Laima Liucija Andrikienė lade fram ett muntligt ändringsförslag angående rubriken vilket Marios Matsakis ställde sig bakom. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.

- Sophia in 't Veld lade fram ett muntligt ändringsförslag angående punkt 9, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy