Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg

12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


12.1. Östra Tchad (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 och B6-0541/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0527/2007

(ersätter B6-0527/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 och B6-0541/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Colm Burke, Charles Tannock, Alfonso Andria, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik och Mario Mauro för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen

Thierry Cornillet och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Marcin Libicki, Konrad Szymański och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Raül Romeva i Rueda och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0630)

(Resolutionsförslag B6-0529/2007 bortföll.)


12.2. Kvinnors rättigheter i Saudiarabien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 och B6-0540/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0526/2007

(ersätter B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 och B6-0540/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Colm Burke för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen,

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan och Konrad Szymański för UEN-gruppen,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans och Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald och Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0631)


12.3. Rättvisa för de tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnorna (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 och B6-0542/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0525/2007

(ersätter B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 och B6-0542/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen,

Sophia in 't Veld och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda och Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen,

Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0632)

Inlägg om omröstningen:

- Charles Tannock om omröstningen om skäl B;

- Laima Liucija Andrikienė lade fram ett muntligt ändringsförslag angående rubriken vilket Marios Matsakis ställde sig bakom. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.

- Sophia in 't Veld lade fram ett muntligt ändringsförslag angående punkt 9, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy