Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург

13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Zuzana Roithová съобщи, че нейният апарат за гласуване не е бил в изправност по време на гласуването на параграф 4 от предложението за обща резолюция относно Източен Чад (RC-B6-0527/2007).

Правна информация - Политика за поверителност