Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 13. december 2007 - Strasbourg

13. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Zuzana Roithová havde meddelt, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om punkt 4 i det fælles beslutningsforslag om det østlige Tchad (RC-B6-0527/2007).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik