Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg

13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Zuzana Roithová meddelade att hennes omröstningsapparat inte hade fingerat vid omröstningen om punkt 4 i förslaget om gemensam resolution om Östra Tchad (RC-B6-0527/2007).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy