Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 3.Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Υφάσματα (συζήτηση)
 5.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  
6.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  
6.3.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων * (ψηφοφορία)
  
6.6.Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής * (ψηφοφορία)
  
6.7.Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (ψηφοφορία)
  
6.8.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Κίνας - Διάλογος ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)
  
6.9.Καταπολέμηση της ανόδου των ακραίων ιδεολογιών στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
6.10.Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  
6.11.Ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες στη Μαύρη και στην Αζοφική Θάλασσα η οποία προεκλήθη μετά από βύθιση πλοίων (ψηφοφορία)
  
6.12.Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ψηφοφορία)
  
6.13.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ (ψηφοφορία)
  
6.14.Υφάσματα (ψηφοφορία)
  
6.15.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα (ψηφοφορία)
 7.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
11.1.Ανατολικό Τσαντ
  
11.2.Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
  
11.3.Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Ανατολικό Τσαντ (ψηφοφορία)
  
12.2.Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)
  
12.3.Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Μεταφορές πιστώσεων
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (249 kb) Κατάσταση παρόντων (54 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (172 kb) Κατάσταση παρόντων (21 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1107 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1060 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (234 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (230 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (344 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου