Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 3.Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Tekstiilisektor (arutelu)
 5.Majandus- ja kaubandussuhted Koreaga (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)
  
6.2.2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)
  
6.3.EÜ ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.4.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vaheline koostöö * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.5.Lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise kasutuselevõtu kuupäev * (hääletus)
  
6.6.Pädevus ja koostöö ülalpidamiskohustuste küsimustes * (hääletus)
  
6.7.Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (hääletus)
  
6.8.ELi ja Hiina tippkohtumine – ELi ja Hiina vaheline dialoog inimõiguste küsimuses (hääletus)
  
6.9.Euroopas sageneva äärmusluse vastane võitlus (hääletus)
  
6.10.Montenegro (hääletus)
  
6.11.Õlireostus Mustas meres ja Aasovi meres mitmete laevadega toimunud laevaõnnetuste tagajärjel (hääletus)
  
6.12.Hoiuste tagamise skeemid (hääletus)
  
6.13.Varahaldus II (hääletus)
  
6.14.Tekstiilisektor (hääletus)
  
6.15.Majandus- ja kaubandussuhted Koreaga (hääletus)
 7.Osaistungjärkude ajakava
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
11.1.Ida-Tšaad
  
11.2.Naiste õigused Saudi Araabias
  
11.3.Õiglus sundprostitutsiooni ohvritele
 12.Hääletused
  
12.1.Ida-Tšaad (hääletus)
  
12.2.Naiste õigused Saudi Araabias (hääletus)
  
12.3.Õiglus sundprostitutsiooni ohvritele (hääletus)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Assigneeringute ümberpaigutamine
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (220 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb)       
 
Protokoll (163 kb) Kohalolijate nimekiri (21 kb) Hääletuste tulemused (919 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1039 kb) 
 
Protokoll (210 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (197 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (333 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika