Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 3.Jalkaväkimiinojen kieltämistä koskevan Ottawan yleissopimuksen kymmenes vuosipäivä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Tekstiilit (keskustelu)
 5.Kauppa- ja taloussuhteet Koreaan (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2008 (kaikki pääluokat) (äänestys)
  
6.2.Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2008 (kaikki pääluokat) (äänestys)
  
6.3.EY:n ja Montenegron välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.4.Euroopan perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston yhteistyö * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.5.Lammas- ja vuohieläinten elektronisen tunnistamisen käyttöönottopäivämäärä * (äänestys)
  
6.6.Toimivalta ja yhteistyö elatusapuasioissa * (äänestys)
  
6.7.Jalkaväkimiinojen kieltämistä koskevan Ottawan yleissopimuksen kymmenes vuosipäivä (äänestys)
  
6.8.EU:n ja Kiinan huippukokous - EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu (äänestys)
  
6.9.Ääriainesten nousun torjunta Euroopassa (äänestys)
  
6.10.Montenegro (äänestys)
  
6.11.Useiden uponneiden alusten aiheuttamat öljyvahingot Mustallamerellä ja Asovanmerellä (äänestys)
  
6.12.Talletusten vakuusjärjestelmät (äänestys)
  
6.13.Omaisuudenhoito II (äänestys)
  
6.14.Tekstiilit (äänestys)
  
6.15.Kauppa- ja taloussuhteet Koreaan (äänestys)
 7.Istuntokalenteri
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
11.1.Itä-Tšad
  
11.2.Naisten oikeudet Saudi-Arabiassa
  
11.3.Oikeutta "lohtunaisille"
 12.Äänestykset
  
12.1.Itä-Tšad (äänestys)
  
12.2.Naisten oikeudet Saudi-Arabiassa (äänestys)
  
12.3.Oikeutta "lohtunaisille" (äänestys)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Määrärahojen siirrot
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (221 kb) Läsnäololista (54 kb)       
 
Pöytäkirja (166 kb) Läsnäololista (21 kb) Äänestysten tulokset (933 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1048 kb) 
 
Pöytäkirja (209 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (199 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (333 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö