Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 13 grudnia 2007 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu
 3.Dziesiąta rocznica konwencji z Ottawy w sprawie zakazu używania min przeciwpiechotnych (złożone projekty rezolucji)
 4.Wyroby tekstylne (debata)
 5.Stosunki gospodarcze i handlowe z Koreą (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady (wszystkie sekcje) (głosowanie)
  6.2.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady (wszystkie sekcje) (głosowanie)
  6.3.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Współpraca między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Data wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz * (głosowanie)
  6.6.Właściwość oraz współpraca w zakresie zobowiązań alimentacyjnych * (głosowanie)
  6.7.Dziesiąta rocznica konwencji z Ottawy w sprawie zakazu używania min przeciwpiechotnych (głosowanie)
  6.8.Szczyt UE/Chiny - Dialog w sprawie praw człowieka UE/Chiny (głosowanie)
  6.9.Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie (głosowanie)
  6.10.Czarnogóra (głosowanie)
  6.11.Zanieczyszczenie spowodowane wyciekiem ropy na morzu Czarnym i Azowskim wskutek katastrof statków (głosowanie)
  6.12.Systemy gwarancji depozytów (głosowanie)
  6.13.Zarządzanie aktywami II (głosowanie)
  6.14.Wyroby tekstylne (głosowanie)
  6.15.Stosunki gospodarcze i handlowe z Koreą (głosowanie)
 7.Harmonogram okresów sesyjnych
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  11.1.Czad wschodni
  11.2.Prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej
  11.3.Sprawiedliwość dla "kobiet do towarzystwa"
 12.Głosowanie
  12.1.Czad wschodni (głosowanie)
  12.2.Prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)
  12.3.Sprawiedliwość dla "kobiet do towarzystwa" (głosowanie)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przesunięcie środków
 17.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (220 kb) Lista obecności (54 kb)       
 
Protokół (165 kb) Lista obecności (21 kb) Wyniki głosowania (941 kb) Głosowanie imienne (1057 kb) 
 
      Wyniki głosowania (212 kb) Głosowanie imienne (334 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności