Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 3.10 år efter antagandet av Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (ingivna resolutionsförslag)
 4.Textilier (debatt)
 5.Handel och ekonomiska förbindelser med Sydkorea (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Förslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)
  
6.2.Förslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)
  
6.3.Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EG och Montenegro *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Samarbete mellan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europarådet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Datum för införande av elektronisk identifiering av får och getter * (omröstning)
  
6.6.Behörighet och samarbete när det gäller underhållsskyldighet * (omröstning)
  
6.7.10 år efter antagandet av Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (omröstning)
  
6.8.Dialog EU/Kina om mänskliga rättigheter (Toppmötet EU/Kina) (omröstning)
  
6.9.Bekämpning av den ökande extremismen i Europa (omröstning)
  
6.10.Montenegro (omröstning)
  
6.11.Oljeföroreningar orsakade av fartygskatastrofen i Azovskasjön och Svarta havet (omröstning)
  
6.12.System för garanti av insättningar (omröstning)
  
6.13.Förvaltning av tillgångar II (omröstning)
  
6.14.Textilier (omröstning)
  
6.15.Handel och ekonomiska förbindelser med Sydkorea (omröstning)
 7.Datum för sammanträdesperioderna
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
11.1.Östra Tchad
  
11.2.Kvinnors rättigheter i Saudiarabien
  
11.3.Rättvisa för de tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnorna
 12.Omröstning
  
12.1.Östra Tchad (omröstning)
  
12.2.Kvinnors rättigheter i Saudiarabien (omröstning)
  
12.3.Rättvisa för de tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnorna (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Anslagsöverföringar
 17.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (223 kb) Närvarolista (54 kb)       
 
Protokoll (167 kb) Närvarolista (21 kb) Omröstningsresultat (1128 kb) Omröstningar med namnupprop (1047 kb) 
 
Protokoll (217 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (199 kb) Omröstningar med namnupprop (334 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy