Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 234kWORD 172k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 3.Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Υφάσματα (συζήτηση)
 5.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  
6.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  
6.3.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων * (ψηφοφορία)
  
6.6.Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής * (ψηφοφορία)
  
6.7.Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (ψηφοφορία)
  
6.8.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Κίνας - Διάλογος ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)
  
6.9.Καταπολέμηση της ανόδου των ακραίων ιδεολογιών στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
6.10.Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  
6.11.Ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες στη Μαύρη και στην Αζοφική Θάλασσα η οποία προεκλήθη μετά από βύθιση πλοίων (ψηφοφορία)
  
6.12.Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ψηφοφορία)
  
6.13.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ (ψηφοφορία)
  
6.14.Υφάσματα (ψηφοφορία)
  
6.15.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα (ψηφοφορία)
 7.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
11.1.Ανατολικό Τσαντ
  
11.2.Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
  
11.3.Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Ανατολικό Τσαντ (ψηφοφορία)
  
12.2.Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)
  
12.3.Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Μεταφορές πιστώσεων
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10 π.μ.

Παρεμβαίνει o Richard Corbett, ο οποίος, αναφερόμενος στα γεγονότα που συνέβησαν εχθές στην Αίθουσα με αφορμή την υπογραφή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2007), ζητεί να εξετάσουν ο Πρόεδρος και η Διάσκεψη των Προέδρων τη σκοπιμότητα επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 147 του Κανονισμού (Ο Πρόεδρος τού απαντά ότι το αίτημά του θα εξεταστεί).

Παρεμβαίνουν επ' αυτού οι Joseph Daul, ο οποίος καταδικάζει τη συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών προς τους κλητήρες, και Christopher Beazley (Ο Πρόεδρος σημειώνει αυτές τις δηλώσεις και δηλώνει ότι θα ληφθούν υπόψη).


2. Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τις συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά την περίοδο συνόδου Σεπτεμβρίου I έχει διανεμηθεί.


3. Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 10.12.2007 (σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2007).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (B6-0518/2007),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (B6-0520/2007)

- Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock και Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (B6-0521/2007)

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Αδάμος Αδάμου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Gabriele Zimmer και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (B6-0522/2007)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ewa Tomaszewska και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας σχετικά με την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς Ναρκών κατά Προσωπικού και την Καταστροφή τους, του 1997 (B6-0523/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke, Danutė Budreikaitė, Μάριος Ματσάκης και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη 10η επέτειο του Συμφώνου της Οτάβα του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (B6-0524/2007).

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.


4. Υφάσματα (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0077/2007) που κατέθεσαν οι Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo και Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL προς την Επιτροπή: Λήξη ισχύος του καλούμενου "Υπομνήματος συνεννόησης" μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης (B6-0388/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0074/2007) που κατέθεσαν οι Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó και Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Γεώργιος Παπαστάμκος και Vasco Graça Moura, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif και Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cristiana Muscardini και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas και Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Υφαντουργικά προϊόντα (B6-0383/2007)

Οι Patrizia Toia (αναπλ. συντάκτη), Tokia Saïfi, Kader Arif, Cristiana Muscardini και Caroline Lucas αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση (B6-0383/2007).

Ο Pedro Guerreiro αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (B6-0388/2007).

Ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις προφορικές ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Harald Ettl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Γεώργιος Παπαστάμκος, Joan Calabuig Rull, Johan Van Hecke, Vasco Graça Moura, Σταύρος Αρναουτάκης, Anne Laperrouze, Ivo Belet και Peter Mandelson.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Γεώργιος Παπαστάμκος, Vasco Graça Moura και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (B6-0495/2007

- Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (B6-0496/2007

- Kader Arif, Anne Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann και Joan Calabuig Rull, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας το 2008 (B6-0505/2007

- Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κλωστοϋφαντουργία (B6-0507/2007

- Caroline Lucas και Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κλωστοϋφαντουργία (B6-0509/2007

- Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite και Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και είδη ένδυσης (B6-0510/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.


5. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα [2007/2186(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A6-0463/2007)

Ο David Martin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Peter Šťastný, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Hubert Pirker, Kader Arif, Bogusław Rogalski, Glyn Ford και Peter Mandelson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος επανέρχεται στα γεγονότα που συνέβησαν στην Αίθουσα χθες επ' ευκαιρία της υπογραφής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2007καταδικάζει απερίφραστα τη συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών έναντι των κλητήρων, οι οποίοι, όπως λέει, υπέστησαν επίθεση και προπηλακισμούς, ζητεί δε να επιβληθούν κυρώσεις· ζητεί επίσης να αποσύρει η Ομάδα UEN την υπογραφή της από τις προτάσεις κοινού ψηφίσματος που έχουν εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών, καθώς δεν ζήτησε επισήμως συγγνώμη για τα γεγονότα. Παρεμβαίνουν εν συνεχεία οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, επίσης σχετικά με τα χθεσινά γεγονότα, για να υπενθυμίσει τις πρωινές δηλώσεις του σχετικά με την επίθεση εις βάρος των κλητήρων (σημείο 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007), και η Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, επί της παρεμβάσεως του Martin Schulz.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, για να καταδικάσει την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες στη Βηρυτό και να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς το Λίβανο (Ο Πρόεδρος επαυξάνει και διαπιστώνει ότι το Σώμα είναι αλληλέγγυο) και ο Hubert Pirker επί τεχνικού ζητήματος.


6.1. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)

Τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, όπως τρποποιήθηκε από το Συμβούλιο.

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Παρεμβαίνει ο Kyösti Virrankoski (γενικός εισηγητής επί του προϋπολογισμού), ο οποίος παρουσιάζει τις εξής τεχνικές τροποποιήσεις:

«1. Στο κεφάλαιο 1α, οι πιστώσεις υποχρεώσεων τροποποιούνται ως εξής:

τροπολογία 335

θέση 06 02 09 01: 7 460 000 ευρώ

θέση 06 02 09 02: 3 100 000 ευρώ

θέση 08 07 01: 348 922 000 ευρώ

τροπολογία 331

θέση 02 02 01: 126 300 000 ευρώ

τροπολογία 69

θέση 06 03 03: 955 852 600 ευρώ

2. Στο κεφάλαιο 1β, για να ανταποκρίνονται στο γενικό ύψος πληρωμών που συμφωνήθηκε με συνδιαλλαγή, οι πιστώσεις πληρωμών τροποποιούνται ως εξής:

τροπολογία 27

θέση 04 02 17: 3 823 198 181 ευρώ

τροπολογία 140

θέση 13 03 16: 10 606 637 496 ευρώ

τροπολογία 141

θέση 13 03 18: 2 540 832 078 ευρώ

3. Μία σειρά τεχνικών τροποποιήσεων και τροποποιήσεων ονοματολογίας θα πραγματοποιηθούν σε ό,τι αφορά τα πιλοτικά έργα και τις προπαρασκευαστικές πράξεις. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν αφορούν ούτε τα ποσά ούτε τις κατηγοριοποιήσεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.»

Το Σώμα εγκρίνει αυτές τις τεχνικές τροποποιήσεις.

Οι εγκριθείσες τροπολογίες εμφαίνονται σε παράρτημα των “Εγκεκριμένων κειμένων”.

Ο Emanuel Santos (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της Διάσκεψης της Λισαβόνας και προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Έχετε συνέλθει σήμερα για τη δεύτερη ανάγνωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, τελευταίο στάδιο μιας μακράς διαδικασίας διαπραγματεύσεων, οι οποίες στέφονται σήμερα με επιτυχία. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε από τα δύο θεσμικά μας όργανα κατά τη μεταξύ τους συνεδρίαση συνεννόησης της 23ης Νοεμβρίου ελήφθη πλήρως υπόψη και ότι όλες οι προτάσεις στις οποίες είχαμε συμφωνήσει κατ' εκείνη την ημερομηνία εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του 2008.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, επισημαίνω ότι το Συμβούλιο μπορεί να δεχθεί την ανώτατη αύξηση που προκύπτει από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Διαπιστώνω επίσης ότι ορισμένες μικρότερες τροποποιήσεις παραμένουν αναγκαίες όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των δαπανών και από αυτή την άποψη το Συμβούλιο επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του.»

Ο Πρόεδρος σημειώνει τα παραπάνω και προβαίνει με τη σειρά του στην εξής δήλωση:

«Διαπιστώνω ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Διαπιστώνω επίσης ότι, σύμφωνα με το σημείο 13 της παραπάνω διοργανικής συμφωνίας, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν να δεχθούν την ανώτατη αύξηση των μη υποχρεωτικών δαπανών, οι οποίες θα ακολουθήσουν τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου η διαδικασία του προϋπολογισμού μπορεί να κηρυχθεί περατωθείσα και ο προϋπολογισμός οριστικά εγκριθείς».

Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι η επίσημη υπογραφή του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008 θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου.


6.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα)
(15717/2007 – C6 0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD))
και τις διορθωτικές επιστολές
- αριθ. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007)
- 2/2008 (15716/2007 – C6 0435/2007)
στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008
Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα III, Επιτροπή
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Kyösti Virrankoski και Ville Itälä (A6-0492/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0616)


6.3. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου [COM(2007)0350 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0617)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


6.4. Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης [COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Αδάμος Αδάμου (A6-0443/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0618)


6.5. Ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων * (ψηφοφορία)

Έκθεση Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. ΕισηγητήςΕισηγήτρια: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0619)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0619)


6.6. Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής [COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0620)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0620)


6.7. Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 και B6-0524/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0518/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 και B6-0524/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden και Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman και Luis Yañez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Μάριος Ματσάκης και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Ryszard Czarnecki και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Αδάμος Αδάμου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Gabriele Zimmer και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0621)


6.8. Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Κίνας - Διάλογος ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 και B6-0548/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0543/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 και B6-0548/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Edward McMillan-Scott, Georg Jarzembowski, Tunne Kelam, Patrick Gaubert και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Dirk Sterckx και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto και Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0622)

Παρεμβαίνει ο Toine Manders.


6.9. Καταπολέμηση της ανόδου των ακραίων ιδεολογιών στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007 και B6-0519/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0512/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007 και B6-0519/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Henri Weber και Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis και Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro και Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit και Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Giusto Catania, Mary Lou McDonald και Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0623)


6.10. Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0494/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0624)


6.11. Ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες στη Μαύρη και στην Αζοφική Θάλασσα η οποία προεκλήθη μετά από βύθιση πλοίων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0503/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0625)


6.12. Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων [2007/2199(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Christian Ehler (A6-0448/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0626)


6.13. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ [2007/2200(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0627)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- η Margarita Starkevičiūtė υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία κρατείται.


6.14. Υφάσματα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007, B6-0509/2007 και B6-0510/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0495/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007, B6-0509/2007 και B6-0510/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Robert Sturdy, Γεώργιος Παπαστάμκος, Vasco Graça Moura και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Kader Arif, Elisa Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann και Joan Calabuig Rull, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Frithjof Schmidt και Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0628)

°
° ° °

Επ' ευκαιρία της αποχώρησης του Jean-Louis Bourlanges την 1.01.2008, Ο Πρόεδρος τον ευχαριστεί για το έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια της εντολής του.


6.15. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα [2007/2186(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A6-0463/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0629)


7. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 18.12.2007 στις Βρυξέλλες θα διαρκέσει από τις 3 μ.μ. ώς τις 5 μ.μ.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Κίνας - Διάλογος ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (RC-B6-0543/2007): Zuzana Roithová και Frank Vanhecke

Καταπολέμηση της ανόδου των ακραίων ιδεολογιών στην Ευρώπη (RC-B6-0512/2007): Dimitar Stoyanov, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen και Mogens N.J. Camre

Ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες στη Μαύρη και στην Αζοφική Θάλασσα η οποία προεκλήθη μετά από βύθιση πλοίων (B6-0503/2007): Miroslav Mikolášik

Υφάσματα (RC-B6-0495/2007): Zuzana Roithová


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2007)


11.1. Ανατολικό Τσαντ

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 και B6-0541/2007

Οι Adam Bielan και Mary Lou McDonald παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματός τους.

Παρεμβαίνει ο Μάριος Ματσάκης για να αναφερθεί στις ηλεκτρονικές οθόνες της Αίθουσας.

Οι Colm Burke, Alain Hutchinson, Μάριος Ματσάκης και Raül Romeva i Rueda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματός τους.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Toomas Savi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Alain Hutchinson, για διευκρινίσεις επί της τελευταίας του παρεμβάσεως, Geoffrey Van Orden και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.


11.2. Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0526/2007, B6-0530/207, B6-0532/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 και B6-0540/2007

Οι Adam Bielan, Eva-Britt Svensson, Charles Tannock, Μάριος Ματσάκης, Raül Romeva i Rueda και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Toomas Savi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.


11.3. Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0525/2007, B6-0528/207, B6-0531/2007, B6-0538/2007 και B6-0542/2007

Οι Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Marcin Libicki, Sophia in 't Veld και Karin Scheele παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


12.1. Ανατολικό Τσαντ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 και B6-0541/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0527/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0527/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 και B6-0541/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Colm Burke, Charles Tannock, Alfonso Andria, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik και Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Thierry Cornillet και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Marcin Libicki, Konrad Szymański και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Raül Romeva i Rueda και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0630)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0529/2007 καταπίπτει.)


12.2. Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 και B6-0540/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0526/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 και B6-0540/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Μάριος Ματσάκης, Karin Riis-Jørgensen και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald και Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0631)


12.3. Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 και B6-0542/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0525/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 και B6-0542/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Sophia in 't Veld και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0632)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Charles Tannock επί της ψηφοφορίας για την αιτιολογική σκέψη B·

- η Laima Liucija Andrikienė υποβάλλει προφορική τροπολογία επί του τίτλου, με την οποία ο Μάριος Ματσάκης συμφωνεί. Η προφορική τροπολογία κρατείται·

- η Sophia in 't Veld υποβάλλει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 9, η οποία κρατείται.


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Η Zuzana Roithová δηλώνει ότι το μηχάνημά της δεν λειτούργησε την ώρα της ψηφοφορίας επί της παραγράφου 4 της κοινής πρότασης ψηφίσματος για το Ανατολικό Τσαντ (RC-B6-0527/2007).


14. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PPE-DE, PSE και ALDE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή AFET: Sorin Frunzăverde, Christian Rovsing

επιτροπή INTA: Iuliu Winkler*

επιτροπή ECON: Sebastian Valentin Bodu*

επιτροπή ITRE: Dragoş Florin David*

επιτροπή IMCO: Marian Zlotea*

επιτροπή REGI: Petru Filip

επιτροπή AGRI: Constantin Dumitriu

επιτροπή CULT: Mihaela Popa

επιτροπή LIBE: Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sógor

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: Cristian Silviu Buşoi*, Sorin Frunzăverde*

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης : Ramona Nicole Mănescu*

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Daniel Dăianu αντί Cristian Silviu Buşoi*

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων: Renate Weber*

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Victor Boştinaru* αντί Rovana Plumb, Adina-Ioana Vălean*

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας: Cătălin-Ioan Nechifor*

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ: Titus Corlăţean*

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): η Adina-Ioana Vălean* δεν είναι πλέον μέλος*

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur: Rovana Plumb*

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Cristian Silviu Buşoi*

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: Magor Imre Csibi*

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ: Beniamino Donnici*

* Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

επιτροπή AFET

- Έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση για το 2007 (2007/2271(INI))
(γνωμοδότηση: CULT)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

- Έκθεση προόδου της ΠΓΔΜ για το 2007 (2007/2268(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

- Ετήσια έκθεση για τα δικαιώματα του ανθρώπου στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (2007/2274(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

- Έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2007 (2007/2269(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

- Έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2007 (2007/2267(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

επιτροπή LIBE

- Αγνοούμενοι στην Κύπρο - Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 (2007/2280(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Η συνθήκη που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007/2286(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, ENVI, ITRE, CONT, LIBE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

- Το καθεστώς του ευρωπαίου διαμεσολαβητή (2006/2223(INI))
(γνωμοδότηση: PETI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 07.12.2006)

επιτροπή ECON

- Η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας: έκθεση σχετικα με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (2007/2275(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

- Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά (2007/2287(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

επιτροπή ENVI

- Λευκή Βίβλος για τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία (2007/2285(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, AGRI, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

- Πράσινο Βιβλίο για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων (2007/2279(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, TRAN)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

επιτροπή IMCO

- Προστασία των καταναλωτών: βελτίωση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών στο χρηματοπιστωτικό τομέα (2007/2288(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή ECON

- Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά (2007/2287(INI))
(γνωμοδότηση: JURI)
Συνδεδεμένες επιτροπές ECON, IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

επιτροπή IMCO

- Προστασία των καταναλωτών: βελτίωση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών στο χρηματοπιστωτικό τομέα (2007/2288(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές IMCO, ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.12.2007)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή AGRI

- "Υγειονομικός έλεγχος" της ΚΓΠ (2007/2195(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: ENVI


16. Μεταφορές πιστώσεων

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 37/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0361/2007 - SEC(2007)1072 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 41/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0399/2007 - SEC(2007)1250 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 42/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0400/2007 - SEC(2007)1251 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 43/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0401/2007 - SEC(2007)1252 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 44/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0414/2007 - SEC(2007)1253 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 45/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0402/2007 - SEC(2007)1254 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 47/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-412/2007 - SEC(2007)1256 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 48/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0421/2007 - SEC(2007)1257 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 50/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0396/2007 - SEC(2007)1396 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 51/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0415/2007 - SEC(2007)1397 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 52/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0416/2007 - SEC(2007)1398 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 53/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0423/2007 - SEC(2007)1399 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 54/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0424/2007 - SEC(2007)2248 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 55/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0425/2007 - SEC(2007)1499 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 56/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0426/2007 - SEC(2007)1500 final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.


17. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. Εγγράφου

Συντάκτης

Υπογραφές

78/2007

Nils Lundgren, Hélène Goudin

55

79/2007

Tadeusz Zwiefka

45

80/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

17

81/2007

Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Czesław Adam Siekierski

76

82/2007

Oldřich Vlasák

50

83/2007

Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Peter Baco

65

84/2007

Daniel Strož

27

85/2007

Horia-Victor Toma, Daciana Octavia Sârbu, Adina-Ioana Vălean, Tiberiu Bărbuleţiu

74

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

81

87/2007

Adriana Poli Bortone

19

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

120

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

15

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

76

91/2007

Milan Cabrnoch

37

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

18

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

64

94/2007

Bogusław Rogalski

16

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

27

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

37

97/2007

Jana Bobošíková

23

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

94

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

101

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

106

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

92

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

50

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

9

104/2007

Tomáš Zatloukal

6

105/2007

Andreas Mölzer

4

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

11

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

108/2007

Daniel Strož

11

109/2007

Jules Maaten

18

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

50

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

43

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

16

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

29

114/2007

Urszula Krupa

13

115/2007

Urszula Krupa

7

116/2007

Urszula Krupa

10


18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


19. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 18.12.2007.


20. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.20 μ.μ.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boştinaru, Μποτόπουλος, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Haug, Hazan, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McMillan-Scott, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mato Adrover, Ματσάκης, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου