Index 
Proces-verbal
PDF 218kWORD 171k
Joi, 13 decembrie 2007 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 3.A zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Textile (dezbatere)
 5.Relaţii economice şi comerciale cu Coreea (dezbatere)
 6.Votare
  
6.1.Proiect de buget general 2008, modificat de către Consiliu (toate secţiunile) (vot)
  
6.2.Proiect de buget general 2008, modificat de către Consiliu (toate secţiunile) (vot)
  
6.3.Acordul de stabilizare şi asociere între CE şi Muntenegru *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Cooperarea dintre Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină şi caprină * (vot)
  
6.6.Competențe şi cooperarea în materie de obligații de întreținere * (vot)
  
6.7.A zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal (vot)
  
6.8.Summitul UE/China - Dialog privind drepturile omului UE/China (vot)
  
6.9.Lupta împotriva accentuării extremismului în Europa (vot)
  
6.10.Muntenegru (vot)
  
6.11.Poluarea cauzată de mareea neagră în Marea Neagră şi în Marea Azov ca urmare a naufragiului mai multor nave (vot)
  
6.12.Sisteme de garantare a depozitelor (vot)
  
6.13.Gestionarea activelor II (vot)
  
6.14.Textile (vot)
  
6.15.Relaţii economice şi comerciale cu Coreea (vot)
 7.Calendarul perioadelor de sesiune
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
11.1.Ciadul oriental
  
11.2.Drepturile femeilor în Arabia Saudită
  
11.3.Dreptate pentru femeile de reconfortare
 12.Votare
  
12.1.Ciadul oriental (vot)
  
12.2.Drepturile femeilor în Arabia Saudită (vot)
  
12.3.Dreptate pentru femeile de reconfortare (vot)
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Transferuri de credite
 17.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 18.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 19.Calendarul următoarelor şedinţe
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 10.00.

A intervenit Richard Corbett, care, referindu-se la incidentele petrecute în cursul zilei precedente în hemiciclu cu ocazia semnării Cartei drepturilor fundamentale (punctul 4 al PV din 12.12.2007), a cerut ca Preşedintele Parlamentului şi Conferinţa Preşedinţilor să examineze posibilitatea unor sancţiuni pe baza articolului 147 din Regulamentul de procedură (Preşedintele i-a răspuns că se va da curs acestei cereri).

Au intervenit: în acelaşi sens Joseph Daul, care a condamnat comportamentul unor deputaţi faţă de aprozi, precum şi Christopher Beazley (Preşedintele a luat act de aceste intervenţii şi a asigurat deputaţii că se va ţine seama de ele).


2. Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune septembre I a fost distribuită.


3. A zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal (propuneri de rezoluţie depuse)

Dezbaterea a avut loc la 10.12.2007 (punctul 22 al PV din 10.12.2007).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE, privind cea de-a zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora (B6-0518/2007),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului PPE-DE, privind cea de-a zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora (B6-0520/2007)

- Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock şi Thijs Berman, în numele Grupului PSE, privind cea de-a zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora (B6-0521/2007)

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer şi André Brie, în numele Grupului GUE/NGL, privind cea de-a zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora (B6-0522/2007)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ewa Tomaszewska şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN, privind cea de-a zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora (B6-0523/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke, Danutė Budreikaitė, Marios Matsakis şi Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, privind cea de-a zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa din 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora (B6-0524/2007).

Vot: punctul 6.7 al PV din 13.12.2007.


4. Textile (dezbatere)

Întrebare orală (O-0077/2007) adresată dePedro Guerreiro, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo şi Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL pentru Comisie: Expirarea aşa-numitului "Memorandum de înţelegere" între UE şi China privind importul anumitor produse textile şi confecţii (B6-0388/2007)

Întrebare orală (O-0074/2007) adresată deGianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó şi Johan Van Hecke, în numele Grupului ALDE, Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos şi Vasco Graça Moura, în numele Grupului PPE-DE, Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif şi Elisa Ferreira, în numele Grupului PSE, Cristiana Muscardini şi Eugenijus Maldeikis, în numele Grupului UEN, Caroline Lucas şi Alain Lipietz, în numele Grupului Verts/ALE, pentru Comisie: Textilele (B6-0383/2007)

Patrizia Toia (supleant al autorului), Tokia Saïfi, Kader Arif, Cristiana Muscardini şi Caroline Lucas au dezvoltat întrebarea orală (B6-0383/2007).

Pedro Guerreiro a dezvoltat întrebarea orală (B6-0388/2007).

Peter Mandelson (membru al Comisiei) a răspuns la întrebările orale.

Au intervenit: Robert Sturdy, în numele Grupului PPE-DE, Harald Ettl, în numele Grupului PSE, Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Luca Romagnoli, neafiliat, Georgios Papastamkos, Joan Calabuig Rull, Johan Van Hecke, Vasco Graça Moura, Stavros Arnaoutakis, Anne Laperrouze, Ivo Belet şi Peter Mandelson.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura şi Daniel Caspary, în numele Grupului PPE-DE, privind produsele textile (B6-0495/2007);

- Gianluca Susta, în numele Grupului ALDE, privind textilele (B6-0496/2007);

- Kader Arif, Anne Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann şi Joan Calabuig Rull, în numele Grupului PSE, privind viitorul sectorului textil european în 2008 (B6-0505/2007);

- Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, privind produsele textile (B6-0507/2007);

- Caroline Lucas şi Pierre Jonckheer, în numele Grupului Verts/ALE, privind produsele textile (B6-0509/2007);

- Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite şi Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, privind sectorul textul şi sectorul vestimentar (B6-0510/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.14 al PV din 13.12.2007.


5. Relaţii economice şi comerciale cu Coreea (dezbatere)

Raport privind relaţiile economice şi comerciale cu Coreea [2007/2186(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: David Martin (A6-0463/2007)

David Martin şi-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei).

Au intervenit: Werner Langen (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Peter Šťastný, în numele Grupului PPE-DE, Erika Mann, în numele Grupului PSE, Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, în numele Grupului UEN, Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Philip Claeys, neafiliat, Hubert Pirker, Kader Arif, Bogusław Rogalski, Glyn Ford şi Peter Mandelson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.15 al PV din 13.12.2007.


PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

A intervenit Martin Schulz, în numele Grupului PSE, care a revenit asupra incidentelor survenite în Hemiciclu în cursul zilei precedente, la semnarea Cartei drepturilor fundamentale (punctul 4 al PV din 12.12.2007); a condamnat fervent comportamentul anumitor deputaţi faţă de aprozi care, a susţinut dânsul, au fost agresaţi fizic şi verbal, şi a cerut impunerea unor sancţiuni; de asemenea, a cerut ca grupul UEN, care nu şi-a prezentat scuzele oficiale pentru aceste incidente, să-şi retragă semnătura de pe propunerile de rezoluţie comune înscrise la ora voturilor. Au intervenit: apoi Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, de asemenea cu privire la evenimentele din decursul zilei de ieri, pentru a reaminti intervenţia sa de dimineaţă privind agresarea aprozilor (punctul 1 al PV din 13.12.2007), precum şi Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, cu privire la intervenţia lui Martin Schulz.

°
° ° °

Au intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pentru a denunţa atentatul terorist petrecut în decursul zilei precedente la Beirut şi pentru a-şi exprima solidaritatea cu Libanul (Preşedintele s-a alăturat şi el acestei declaraţii şi a constatat solidaritatea Adunării faţă de acest punct), precum şi Hubert Pirker cu privire la o chestiune de ordin tehnic.


6.1. Proiect de buget general 2008, modificat de către Consiliu (toate secţiunile) (vot)

Proiecte de amendamente la proiectul de buget general, modificat de către Consiliu.

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Au intervenit Kyösti Virrankoski (raportor general pentru buget), care a prezentat următoarele ajustări tehnice:

„1. La rubrica 1a, creditele de angajament se ajustează după cum urmează:

amendamentul 335

linia 06 02 09 01: 7 460 000 EUR

linia 06 02 09 02: 3 100 000 EUR

linia 08 07 01: 348 922 000 EUR

amendamentul 331

linia 02 02 01: 126 300 000 EUR

amendamentul 69

linia 06 03 03: 955 852 600 EUR

2. La rubrica 1b, pentru a corespunde nivelului general al plăţilor convenit în cadrul procedurii de conciliere, creditele de plată se modifică după cum urmează:

amendamentul 27

linia 04 02 17: 3 823 198 181 EUR

amendamentul 140

linia 13 03 16: 10 606 637 496 EUR

amendamentul 141

linia 13 03 18: 2 540 832 078 EUR

3. Se vor face câteva modificări tehnice şi de nomenclatură privind proiectele-pilot şi acţiunile pregătitoare. Aceste modificări nu afectează nici sumele, nici clasificările din cadrul financial multianual.

Parlamentul a aprobat aceste ajustări tehnice.

Amendamentele adoptate figurează în anexă la „Texte adoptate".

După ce a amintit de deschiderea azi a Summitului de la Lisabona, Emanuel Santos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut următoarea declaraţie:

„Azi are loc a doua lectură a bugetului pentru exerciţiul 2008, ultima etapă a unui lung proces de negocieri care, iată, se încheie cu succes. Constat cu satisfacţie că acordul convenit de instituţiile noastre în cadrul reuniunii de conciliere din 23 noiembrie a fost luat în considerare integral, iar toate propunerile pe care le definisem împreună la data respectivă sunt reluate în cadrul bugetului 2008.

În conformitate cu procedura, semnalez faptul că Consiliul este în măsură să accepte rata maximă de creştere care rezultă în urma votului care a avut loc în a doua lectură. Remarc, de altfel, că mai sunt necesare un număr de ajustări minore privind clasificarea cheltuielilor, domeniu în care Consiliul îşi rezervă drepturile.”

Preşedintele a luat act de cele de mai sus şi a făcut următoarea declaraţie:

„Constat că procedura bugetară s-a încheiat în conformitate cu dispoziţiile tratatului şi ale Acordului interinstituţional din 17 mai 2006. Constat, de asemenea, că, în conformitate cu punctul 13 din AII menţionat, Consiliul şi Parlamentul au convenit să accepte rata maximă de creştere a cheltuielilor neobligatorii care va rezulta în urma celei de-a doua lecturi a Parlamentului. Astfel, procedura bugetară poate fi declarată încheiată, iar bugetul adoptat definitiv.”

Preşedintele a precizat că semnarea oficială a bugetului pentru exerciţiul 2008 se va face în cadrul şedinţei plenare de la Bruxelles, din 18 decembrie anul curent..


6.2. Proiect de buget general 2008, modificat de către Consiliu (toate secţiunile) (vot)

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008, modificat de Consiliu (toate secţiunile)
(15717/2007 – C6 0436/2007 – 2007/2019(BUD) - 2007/2019B(BUD))
şi Scrisorile rectificative
- nr. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007)
- nr. 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007)
la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008
Secțiunea I, Parlamentul European
Secțiunea II, Consiliul
Secțiunea III, Comisia
Secțiunea IV, Curtea de Justiție
Secțiunea V, Curtea de Conturi
Secțiunea VI, Comitetul Economic și Social European
Secțiunea VII, Comitetul Regiunilor
Secțiunea VIII, Ombudsmanul European
Secțiunea IX, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor - Comisia pentru bugete. Coraportori: Kyösti Virrankoski şi Ville Itälä (A6-0492/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0616)


6.3. Acordul de stabilizare şi asociere între CE şi Muntenegru *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte [COM(2007)0350 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0617)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.


6.4. Cooperarea dintre Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană şi Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei [COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0618)


6.5. Data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină şi caprină * (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 în ceea ce priveşte data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină şi caprină [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. RaportorRaportoare: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0619)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0619)


6.6. Competențe şi cooperarea în materie de obligații de întreținere * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea deciziilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere [COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0620)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0620)


6.7. A zecea aniversare a Convenţiei de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 şi B6-0524/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0518/2007

care înlocuieşte B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 şi B6-0524/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden şi Stefano Zappalà, în numele Grupului PPE-DE,
Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman şi Luis Yañez-Barnuevo García, în numele Grupului PSE,
Marios Matsakis şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE,
Ryszard Czarnecki şi Ģirts Valdis Kristovskis, în numele Grupului UEN,
Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda şi Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE,
Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer şi André Brie, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0621)


6.8. Summitul UE/China - Dialog privind drepturile omului UE/China (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 şi B6-0548/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0543/2007

care înlocuieşte B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 şi B6-0548/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Edward McMillan-Scott, Georg Jarzembowski, Tunne Kelam, Patrick Gaubert şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE-DE,
Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE,
Dirk Sterckx şi Marco Cappato, în numele Grupului ALDE,
Brian Crowley, în numele Grupului UEN,
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger şi Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto şi Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P6_TA(2007)0622)

A intervenit Toine Manders.


6.9. Lupta împotriva accentuării extremismului în Europa (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007 şi B6-0519/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0512/2007

care înlocuieşte B6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007 şi B6-0519/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Henri Weber şi Lívia Járóka, în numele Grupului PPE-DE,
Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis şi Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului PSE,
Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro şi Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE,
Brian Crowley, în numele Grupului UEN,
Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit şi Kathalijne Maria Buitenweg, în numele Grupului Verts/ALE,
Giusto Catania, Mary Lou McDonald şi Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P6_TA(2007)0623)


6.10. Muntenegru (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0494/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0624)


6.11. Poluarea cauzată de mareea neagră în Marea Neagră şi în Marea Azov ca urmare a naufragiului mai multor nave (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0503/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0625)


6.12. Sisteme de garantare a depozitelor (vot)

Raport privind sistemele de garantare a depozitelor [2007/2199(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Christian Ehler (A6-0448/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0626)


6.13. Gestionarea activelor II (vot)

Raport privind gestionarea activelor II [2007/2200(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0627)

Intervenţii privind votarea:

- Margarita Starkevičiūtė a prezentat un amendament oral la amendamentul 2, care a fost reţinut.


6.14. Textile (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007, B6-0509/2007 şi B6-0510/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0495/2007

care înlocuieşte B6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007, B6-0509/2007 şi B6-0510/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura şi Daniel Caspary, în numele Grupului PPE-DE,
Kader Arif, Elisa Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann şi Joan Calabuig Rull, în numele Grupului PSE,
Gianluca Susta, în numele Grupului ALDE,
Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis şi Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN,
Frithjof Schmidt şi Pierre Jonckheer, în numele Grupului Verts/ALE,
Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0628)

°
° ° °

Cu ocazia plecării lui Jean-Louis Bourlanges la 1.01.2008, Preşedintele i-a mulţumit pentru munca depusă în decursul mandatului.


6.15. Relaţii economice şi comerciale cu Coreea (vot)

Raport privind relaţiile economice şi comerciale cu Coreea [2007/2186(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: David Martin (A6-0463/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0629)


7. Calendarul perioadelor de sesiune

Preşedintele a comunicat că şedinţa plenară din 18.12.2007 de la Bruxelles se va ţine între orele 15.00 şi 17.00.


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Summitul UE/China - Dialog privind drepturile omului UE/China (RC-B6-0543/2007): Zuzana Roithová şi Frank Vanhecke

Lupta împotriva accentuării extremismului în Europa (RC-B6-0512/2007): Dimitar Stoyanov, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen şi Mogens N.J. Camre

Poluarea cauzată de mareea neagră în Marea Neagră şi în Marea Azov ca urmare a naufragiului mai multor nave (B6-0503/2007): Miroslav Mikolášik

Textile (RC-B6-0495/2007): Zuzana Roithová


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 12.50, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 11.12.2007)


11.1. Ciadul oriental

Propuneri de rezoluţii B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 şi B6-0541/2007

Adam Bielan şi Mary Lou McDonald şi-au prezentat propunerile de rezoluţie.

A intervenit Marios Matsakis privind sistemul de afişaj electroniv din hemiciclu.

Colm Burke, Alain Hutchinson, Marios Matsakis şi Raül Romeva i Rueda şi-au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, Toomas Savi, în numele Grupului ALDE, Koenraad Dillen, neafiliat, Alain Hutchinson, pentru a aduce precizări la prima sa intervenţie, precum şi Geoffrey Van Orden şi Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 13.12.2007.


11.2. Drepturile femeilor în Arabia Saudită

Propuneri de rezoluţii B6-0526/2007, B6-0530/207, B6-0532/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 şi B6-0540/2007

Adam Bielan, Eva-Britt Svensson, Charles Tannock, Marios Matsakis, Raül Romeva i Rueda şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Paulo Casaca, în numele Grupului PSE, Toomas Savi, în numele Grupului ALDE, Koenraad Dillen, neafiliat, şi Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 13.12.2007.


11.3. Dreptate pentru femeile de reconfortare

Propuneri de rezoluţii B6-0525/2007, B6-0528/207, B6-0531/2007, B6-0538/2007 şi B6-0542/2007

Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Marcin Libicki, Sophia in 't Veld şi Karin Scheele au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE-DE, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, Urszula Krupa, în numele Grupului IND/DEM şi Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 13.12.2007.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


12.1. Ciadul oriental (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 şi B6-0541/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0527/2007

care înlocuieşte B6-0527/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 şi B6-0541/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Colm Burke, Charles Tannock, Alfonso Andria, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik şi Mario Mauro, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson şi Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE

Thierry Cornillet şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Marcin Libicki, Konrad Szymański şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN,

Raül Romeva i Rueda şi Marie Anne Isler Béguin, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P6_TA(2007)0630)

(Propunerea de rezoluţie B6-0529/2007 a devenit caducă.)


12.2. Drepturile femeilor în Arabia Saudită (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 şi B6-0540/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0526/2007

care înlocuieşte B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 şi B6-0540/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Colm Burke, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes şi Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului PSE,

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan şi Konrad Szymański, în numele Grupului UEN,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans şi Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald şi Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0631)


12.3. Dreptate pentru femeile de reconfortare (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 şi B6-0542/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0525/2007

care înlocuieşte B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 şi B6-0542/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė şi Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano şi Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului PSE,

Sophia in 't Veld şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda şi Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0632)

Intervenţii privind votul:

- Charles Tannock referitor la votarea considerentului B;

- Laima Liucija Andrikienė a prezentat un amendament oral la tltlu, pe care Marios Matsakis l-a susţinut. Amendamentul oral a fost reţinut;

- Sophia in 't Veld a prezentat un amendament oral la punctul 9, care a fost reţinut.


13. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Zuzana Roithová a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării punctului 4 al propunerii de rezoluţie comună privind Ciadul oriental (RC-B6-0527/2007).


14. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea grupurilor PPE-DE, PSE şi a Grupului ALDE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

AFET: Sorin Frunzăverde, Christian Rovsing

INTA: Iuliu Winkler*

ECON: Sebastian Valentin Bodu*

ITRE: Dragoş Florin David*

IMCO: Marian Zlotea*

REGI: Petru Filip

AGRI: Constantin Dumitriu

CULT: Mihaela Popa

LIBE: Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sógor

Subcomisia pentru securitate şi apărare: Cristian Silviu Buşoi*, Sorin Frunzăverde*

Delegaţia pentru relaţiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen: Ramona Nicole Mănescu*

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite: Daniel Dăianu în locul lui Cristian Silviu Buşoi*

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină: Renate Weber*

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Europa de Sud-Est: Victor Boştinaru* în locul lui Rovana Plumb, Adina-Ioana Vălean*

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova: Cătălin-Ioan Nechifor*

Delegaţia pentru relaţiile cu Israel: Titus Corlăţean*

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia): Adina-Ioana Vălean nu mai este membră*

Delegaţia pentru relaţiile cu Mercosur : Rovana Plumb*

Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză: Cristian Silviu Buşoi*

Delegaţia pentru relaţiile cu India: Magor Imre Csibi*

Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară a NATO: Beniamino Donnici*

* Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nici o obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


15. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă

AFET

- Documentul de strategie al Comisiei privind politica de extindere din 2007 (2007/2271(INI))
(aviz: CULT)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

- Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei: Raportul de ţară pentru anul 2007 (2007/2268(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

- Raportul anual privind drepturile omului în lume pentru 2007 şi politica europeană în acest domeniu (2007/2274(INI))
(aviz: DEVE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

- Turcia: Raportul de ţară pentru anul 2007 (2007/2269(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

- Croaţia: Raportul de ţară pentru anul 2007 (2007/2267(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

LIBE

- Persoane dispărute în Cipru - cursul dat rezoluţiei Parlamentului European din 15 martie 2007 (2007/2280(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

Autorizaţia de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 45 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (2007/2286(INI))
(aviz: AFET, ENVI, ITRE, CONT, LIBE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Statute of the European Ombudsman (2006/2223(INI))
(aviz: PETI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 07.12.2006)

ECON

- Situaţia economiei europene: raport privind orientările generale de politică economică pentru 2008 (2007/2275(INI))
(aviz: FEMM)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

- Carte verde privind serviciile financiare cu amănuntul pe piaţa unică (2007/2287(INI))
(aviz: JURI, IMCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

ENVI

- Cartea albă privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate (2007/2285(INI))
(aviz: FEMM, AGRI, IMCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

- Carte verde privind ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor (2007/2279(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, TRAN)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

IMCO

- Protecţia consumatorilor: îmbunătăţirea educaţiei şi a sensibilizării consumatorilor în materie de finanţe şi credit (2007/2288(INI))
(aviz: ECON)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

Comisii asociate

ECON

- Carte verde privind serviciile financiare cu amănuntul pe piaţa unică (2007/2287(INI))
(aviz: JURI)
Comisii asociate ECON, IMCO
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

IMCO

- Protecţia consumatorilor: îmbunătăţirea educaţiei şi a sensibilizării consumatorilor în materie de finanţe şi credit (2007/2288(INI))
Comisii asociate IMCO, ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 06.12.2007)

Sesizarea comisiilor

AGRI

- Evaluare a stării de sănătate a PAC (2007/2195(INI))
retrimis fond: AGRI
aviz: ENVI


16. Transferuri de credite

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 37/2007 a Comisiei Europene (C6-0361/2007 - SEC(2007)1072 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 41/2007 a Comisiei Europene (C6-0399/2007 - SEC(2007)1250 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 42/2007 a Comisiei Europene (C6-0400/2007 - SEC(2007)1251 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 43/2007 a Comisiei Europene (C6-0401/2007 - SEC(2007)1252 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 44/2007 a Comisiei Europene (C6-0414/2007 - SEC(2007)1253 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 45/2007 a Comisiei Europene (C6-0402/2007 - SEC(2007)1254 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 47/2007 a Comisiei Europene (C6-412/2007 - SEC(2007)1256 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 48/2007 a Comisiei Europene (C6-0421/2007 - SEC(2007)1257 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 50/2007 a Comisiei Europene (C6-0396/2007 - SEC(2007)1396 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 51/2007 a Comisiei Europene (C6-0415/2007 - SEC(2007)1397 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 52/2007 a Comisiei Europene (C6-0416/2007 - SEC(2007)1398 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 53/2007 a Comisiei Europene (C6-0423/2007 - SEC(2007)1399 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 54/2007 a Comisiei Europene (C6-0424/2007 - SEC(2007)2248 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 55/2007 a Comisiei Europene (C6-0425/2007 - SEC(2007)1499 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 56/2007 a Comisiei Europene (C6-0426/2007 - SEC(2007)1500 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.


17. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 116 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Nr document

Autor

Semnături

78/2007

Nils Lundgren, Hélène Goudin

55

79/2007

Tadeusz Zwiefka

45

80/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

17

81/2007

Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Czesław Adam Siekierski

76

82/2007

Oldřich Vlasák

50

83/2007

Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Peter Baco

65

84/2007

Daniel Strož

27

85/2007

Horia-Victor Toma, Daciana Octavia Sârbu, Adina-Ioana Vălean, Tiberiu Bărbuleţiu

74

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

81

87/2007

Adriana Poli Bortone

19

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

120

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

15

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

76

91/2007

Milan Cabrnoch

37

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

18

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

64

94/2007

Bogusław Rogalski

16

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

27

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

37

97/2007

Jana Bobošíková

23

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

94

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

101

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

106

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

92

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

50

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

9

104/2007

Tomáš Zatloukal

6

105/2007

Andreas Mölzer

4

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

11

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

108/2007

Daniel Strož

11

109/2007

Jules Maaten

18

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

50

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

43

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

16

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

29

114/2007

Urszula Krupa

13

115/2007

Urszula Krupa

7

116/2007

Urszula Krupa

10


18. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


19. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarea şedinţă va avea loc la 18.12.2007.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Haug, Hazan, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McMillan-Scott, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate