Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 14. jaanuar 2008 - Strasbourg

2. Presidentuuri avaldused
CRE

Parlamendi president tegi avalduse, milles sõnastas üldiselt parlamendi tegevussuunad uuel aastal. Ta rõhutas veelkord, et parlamendi prioriteetne eesmärk on tagada Lissaboni lepingu jõustumine alates 01.01.2009. Erilist tähelepanu pööras ta 21.12.2007 aset leidnud piiride avamisele üheksas liikmesriigis, kes ühinesid ELiga 01.05.2004, samuti euro kasutuselevõtule Maltal ja Küprosel alates 01.01.2008 ning kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aasta avamisele 09.01.2008 Ljubljanas.

Tuletades meelde seoses põhiõiguste harta allkirjastamise tseremooniaga parlamendis aset leidnud sündmusi 12.12.2007 (12.12.2007 protokolli punkt 4), mõistis president hukka teatud parlamendiliikmete käitumise ja lõpetas oma sõnavõtu järgmiselt: „Sellega rikuti kodukorda ja see ei ole mingil juhul aktsepteeritav. Ma võtan seetõttu kodukorras sätestatud meetmed nende parlamendiliikmete vastu, kes vaatamata mitmele üleskutsele korda säilitada jätkasid istungi segamist. Sama kehtib parlamendiliikmetele, kes käitusid kohatult oma töökohuseid täitnud saaliteenindajate suhtes.“

Õigusteave - Privaatsuspoliitika