Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0406/2007

Predkladané texty :

A6-0406/2007

Rozpravy :

PV 14/01/2008 - 18
CRE 14/01/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 15/01/2008 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0005

Zápisnica
Pondelok, 14. januára 2008 - Štrasburg

18. Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií ***I (rozprava)
CRE

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií [KOM(2006)0745 - C6-0439/2006 - 2006/0246(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Johannes Blokland (A6-0406/2007)

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

Johannes Blokland uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Erika Mann (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Frieda Brepoels za skupinu PPE-DE, Gyula Hegyi za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE a Hiltrud Breyer.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Avril Doyle.

Vystúpili títo poslanci: Stavros Dimas a Johannes Blokland.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 15.01.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia