Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2002/0222(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0504/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0504/2007

Keskustelut :

PV 15/01/2008 - 7
CRE 15/01/2008 - 7

Äänestykset :

PV 16/01/2008 - 4.2
PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.2
CRE 16/01/2008 - 4.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0011

Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - Strasbourg

7. Kulutusluottosopimukset ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

Kurt Lechner esitteli suosituksen.

Meglena Kuneva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta, Arlene McCarthy PSE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom IND/DEM-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Toine Manders, Małgorzata Handzlik, Mia De Vits ja Wolf Klinz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi ja Jean-Paul Gauzès.

Puheenvuorot: Meglena Kuneva ja Kurt Lechner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2008, kohta 4.2.

(Istunto keskeytettiin klo 11.15 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.30.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö