Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2002/0222(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0504/2007

Teksty złożone :

A6-0504/2007

Debaty :

PV 15/01/2008 - 7
CRE 15/01/2008 - 7

Głosowanie :

PV 16/01/2008 - 4.2
PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.2
CRE 16/01/2008 - 4.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0011

Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2008 r. - Strasburg

7. Kredyt konsumencki ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki i uchylającej dyrektywę 87/102/EWG [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

Kurt Lechner przedstawił zalecenie.

Głos zabrała Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Głos zabrali: Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, Arlene McCarthy w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Toine Manders, Małgorzata Handzlik, Mia De Vits i Wolf Klinz.

Na zasadzie „catch the eye” głos zabrali Zita Pleštinská, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi i Jean-Paul Gauzès.

Głos zabrali: Meglena Kuneva i Kurt Lechner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 16.01.2008.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:15 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 11:30.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności