Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/0222(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0504/2007

Ingivna texter :

A6-0504/2007

Debatter :

PV 15/01/2008 - 7
CRE 15/01/2008 - 7

Omröstningar :

PV 16/01/2008 - 4.2
PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.2
CRE 16/01/2008 - 4.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0011

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2008 - Strasbourg

7. Konsumentkrediter ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

Kurt Lechner redogjorde för rekommendationen.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talare: Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Arlene McCarthy för PSE-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för IND/DEM-gruppen, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Toine Manders, Małgorzata Handzlik, Mia De Vits och Wolf Klinz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet ”catch the eye”: Zita Pleštinská, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi och Jean-Paul Gauzès.

Talare: Meglena Kuneva och Kurt Lechner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 16.01.2008.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.15, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.30.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy