Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 15. januar 2008 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

12. Dagsorden
CRE

For at give medlemmerne mulighed for at afgive deres stemmeforklaringer vedrørende formiddagens afstemning foreslog formanden følgende ændring af dagsordenen: forhandlingen om redegørelsen fra Kommissionen om "Affaldskrise i Campania" (punkt 53 i OJ) skulle fremrykkes til lige efter forhandlingen om betænkning af Roberta Angelilli - A6-0520/2007 (punkt 22 i OJ).

Der ville blive mulighed for at afgive stemmeforklaringer efter det sidste punkt på dagsordenen.

Talere: Christopher Heaton-Harris, om anvendelsen af forretningsordenens artikel 171 efter afstemningen og konsekvenserne heraf (formanden mindede om, at mødeformanden havde myndighed til at afbryde mødet på ethvert tidspunkt, og at forsamlingen i øvrigt var herre over sin egen dagsorden), Jim Allister, om den procedure, der under afstemningen blev anvendt i forbindelse med anmodningen om afbrydelse af mødet, hvor reglerne efter hans mening ikke var blevet fulgt, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, om det entydige resultat af denne afstemning, og Daniel Hannan, om anvendelsen af forretningsordenens artikel 171 og 163.

Parlamentet godkendte forslaget ved VE (115 for, 23 mod, 0 hverken/eller).

Dagsordenen blev ændret i overensstemmelse hermed.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik