Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2008 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:55 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

12. Porządek obrad
CRE

Aby umożliwić głosującym udzielenie wyjaśnień do porannego głosowania, przewodniczący zaproponował następującą zmianę dzisiejszego porządku dziennego: debata w sprawie oświadczenia Komisji dotyczącego Nadzwyczajnej sytuacji w związku z odpadami w Kampanii” (punkt 53 porządku dziennego) zostałaby przyspieszona i odbyłaby się zaraz po debacie w sprawie sprawozdania Roberty Angelilli - A6-0520/2007 (punkt 22 porządku dziennego).

Wyjaśnienia do porannego głosowania miałyby miejsce bezpośrednio po ostatnim punkcie zapisanym w porządku dziennym.

Głos zabrali: Christopher Heaton-Harris, na temat zastosowania art. 171 regulaminu po głosowaniu i jego konsekwencji (Przewodniczący przypomniał, że prowadzący posiedzenie ma prawo zawiesić je w każdym momencie oraz że o porządku dziennym decyduje zgromadzenie), Jim Allister, w sprawie procedury zastosowanej do głosowania w sprawie wniosku o zawieszenie posiedzenia, która jest jego zdaniem nieprawidłowa, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w sprawie bardzo oczywistego wyniku tego głosowania, i Daniel Hannan, w sprawie zastosowania art. 171 i 163 regulaminu.

W GE (115 za, 23 przeciw, 0 wstrzymujących się) Parlament przyjął propozycję.

Porządek obrad został zmieniony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności