Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

12. Föredragningslista
Fullständigt förhandlingsreferat

För att ledamöterna skulle få möjlighet att avge sina röstförklaringar om förmiddagens omröstningar, föreslog talmannen att föredragningslistan skulle ändras enligt följande: Debatten om kommissionens uttalande om ”Alarmerande avfallssituation i regionen Kampanien” (punkt 53 i föredragningslistan) skulle tidigareläggas och hållas direkt efter debatten om betänkandet av Roberta Angelilli - A6-0520/2007 (punkt 22 i föredragningslistan).

Röstförklaringarna skulle tas upp efter den sista punkten på föredragningslistan.

Talare: Christopher Heaton-Harris yttrade sig om tillämpningen av artikel 171 i arbetsordningen efter omröstningen och konsekvenserna av detta (talmannen påminde om att tjänstgörande talman har rätt att när som helst avbryta sammanträdet och att parlamentet för övrigt ensamt beslutar om sin föredragningslista); Jim Allister yttrade sig om det förfarande som på begäran tillämpades för att avbryta sammanträdet under omröstningen, vilket han ansåg vara otillåtet; Hannes Swoboda för PSE-gruppen yttrade sig om det mycket tydliga reslutatet av denna omröstning; Daniel Hannan yttrade sig om tillämpningen av artiklarna 171 och 163 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget genom elektronisk omröstning (115 ja-röster, 23 nej-röster, 0 nedlagda röster).

Föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy